We are different, in essence, from other men. If you want to win something, run 100 meters. If you want to experience something, run a marathon.
Emil Zatopek
Czech runner

เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน ครั้งที่ 10

  วันที่6 มีนาคม 2559 (อาทิตย์)
  สถานที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
  ระยะ11 / 21.1 / 42.195
  ติดต่อ09-2679-3366,0-3731-3283

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการนี้ ฟอร์รันเนอร์พาวิ่ง

  รายการอื่นในจังหวัด นครนายก

  (ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563)

  Wangbon Trail 2019 (24 พ.ย. 62)
  Khun Dan Night 2019 ครั้งที่ 1 (14 ธ.ค. 62)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)