I always loved running... it was something you could do by yourself, and under your own power. You could go in any direction, fast or slow as you wanted, fighting the wind if you felt like it, seeking out new sights just on the strength of your feet and the courage of your lungs.
Jesse Owens

วิ่งต้านเหล้า นายขนมต้มซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2016

  วันที่20 มีนาคม 2559 (อาทิตย์)
  สถานที่อนุสาวรีย์นายขนมต้ม ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
  ระยะ25 / 10.5 / 5.5
  ติดต่อ

  รายการอื่นในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

  (ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2562 ถึง 23 เมษายน 2562)

  วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน สานสัมพันธ์นิคมไฮเทค 2019 (3 ก.พ. 62)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)