Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.
Japanese proverb

วิ่งต้านเหล้า นายขนมต้มซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2016

  วันที่20 มีนาคม 2559 (อาทิตย์)
  สถานที่อนุสาวรีย์นายขนมต้ม ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
  ระยะ25 / 10.5 / 5.5
  ติดต่อ

  รายการอื่นในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

  (ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2564 ถึง 25 ธันวาคม 2564)

  ARU RUN 2021 (14 พ.ย. 64)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)