Old age is just a record of one's whole life.
Muhammad Ali

หนองกระทิง–บ่อแฮ้ว มินิมาราธอน ครั้งที่ 7

  วันที่28 กุมภาพันธ์ 2559 (อาทิตย์)
  สถานที่สวนสาธารณหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
  ระยะ11 / 2.5
  ติดต่อ054-321-033

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)