We are different, in essence, from other men. If you want to win something, run 100 meters. If you want to experience something, run a marathon.
Emil Zatopek
Czech runner

ง้าวเงินมินิมาราธอน ครั้งที่ 1

  วันที่24 มกราคม 2559 (อาทิตย์)
  สถานที่ที่ว่าการอำเภองาว(หลังเก่า) ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรงาว อ.งาว จ.ลำปาง
  ระยะ
  ติดต่อ

  รายการอื่นในจังหวัด ลำปาง

  (ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562)

  Bunyawat Super Mini Marathon 2018 (25 พ.ย. 61)
  Share for Chang 2018 (25 พ.ย. 61)
  ลำปาง วิ่ง ต้านโกง (2 ธ.ค. 61)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)