Runners just do it - they run for the finish line even if someone else has reached it first.
(Unknown)

มอหินขาว มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

  วันที่27 ธันวาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่มอหินขาว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  ระยะ21.1 / 10.5 / 5
  ผู้จัดทีเอสสปอร์ตร้อยเอ็ด
  ติดต่อ093-319-4365

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)