Tomorrow is another day, and there will be another battle!
Sebastian Coe
British runner

เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4

  วันที่24 มกราคม 2559 (อาทิตย์)
  สถานที่สระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
  ระยะ20.85 / 10.1 / 2.4
  ติดต่อ085-9327216
  เว็บhttp://goo.gl/forms/DBIxK5smV3

  รายการอื่นในจังหวัด นครปฐม

  (ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 21 พฤษภาคม 2560)

  มหาวิทยาลัยคริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 21 (19 มี.ค. 60)
  วิ่งสมาธิ (7 พ.ค. 60)

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)