Runners just do it - they run for the finish line even if someone else has reached it first.
(Unknown)

ตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียงมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4

  วันที่6 ธันวาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่ลานหน้าวิหารเซียน วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
  ระยะ5 / 10.5 / 21
  ติดต่อ08-9120-2654

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการอื่นในจังหวัด ชลบุรี

  (ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2564 ถึง 24 ธันวาคม 2564)

  Bangsaen 42 (7 พ.ย. 64)
  ชลมารค รัน ครั้งที่ 1 (28 พ.ย. 64)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)