If you want to win a race try the 100 meter. If you want to win an experience try the marathon.
Emil Zatopek
Czech runner

เดิน-วิ่ง 100 ปี เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

  วันที่4 ตุลาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ระยะ10 / 4
  ติดต่อ
  ความเป็นมา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย โดยถือกำเนิดจาก "แผนกแพทย์ผสมยา โรงเรียนราชแพทยาลัย" หรือ "โรงเรียนปรุงยา"[1] ตามดำริของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อวันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2456 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  นับเป็นระยะเวลา 100 ปีแล้ว ที่คณะฯ ได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์เพื่อรับใช้สังคมกว่าหมื่นคน มีการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลกมาโดยตลอด และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางคณะฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้มีดำริในการจัดงานวิ่งการกุศล เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายใช้ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนของนิสิต นอกจากนี้ ในงาน ยังจะมีการแทรกการให้ความรู้ทางด้านยาให้กับประชนทั่วไปโดยนิสัตปัจจุบันในระหว่างการวิ่งอีกด้วย

  กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ ตุลาคม 2558 เวลา 05.30-09.00 น.

  สถานที่ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เส้นทางการวิ่ง ถนนพญาไท พระราม ราชดำริ วิทยุ เพลินจิต และพระราม 1

  เจ้าภาพและควบคุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปีของการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

  3. เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้าสมทบ “กองทุน 100 ปีเภสัช จุฬาฯ” เพื่อนำไปปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิต 

  ประเภทการแข่งขัน

  1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ กม. ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.

  บุคคลทั่วไป(ไม่มีรางวัล)

  2. วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. ปล่อยตัวเวลา 05.45 น.

  ชาย หญิง OVER ALL 

  ถ้วยรางวัล เงินรางวัล และของที่ระลึก

  ผู้ชนะอันดับ 1-3 overall ชาย/หญิง ระยะ 10 กม. จะได้รับถ้วยเกียรติยศ เดิน-วิ่ง 100 ปี เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

  รางวัลพิเศษสำหรับนักวิ่งผู้ชนะแต่งกายแฟนซีทั้งประเภททีมและเดี่ยว ประเภทละ รางวัล

  นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัย ทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญรางวัล หลังเข้าเส้นชัยตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร

  ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อวิ่ง “เดิน-วิ่ง 100 ปี เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ“ ท่านละ ตัว

  การรับเบอร์-เสื้อที่ระลึก

  1. สำหรับผู้สมัครออนไลน์

  1.1 ผู้จัดงานจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการส่งท่านละ 60 บาท

  1.2 รับเบอร์และเสื้อที่ระลึกในวันที่ ตุลาคม 2558 เวลา 12.00-18.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สถานที่รับสมัคร (เริ่มรับสมัคร สิงหาคม 2558)

  1. ซุ้มเคลื่อนที่ตามสนามวิ่งต่างๆ

  2. สมัครทางออนไลน์ ที่ www.esm-sundaymorning.com ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 (หรือจนกว่าผู้สมัครเต็มจำนวน) โดย

  การโอนเงินค่าสมัครเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่ 038-460400-5 ชื่อบัญชี เดิน-วิ่ง 100 ปี เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ แล้วส่ง ใบ PAY-IN พร้อมใบสมัครมาที่ esm22015@gmail.com แล้วนำเอกสารการโอนเงินมาติดต่อ ณ สถานที่จัดการแข่งขัน เพื่อรับเสื้อและเบอร์ตามที่ระบุในใบสมัคร

  กติกาการแข่งขัน

  1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ขาดสปีริต ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ, ลัดเส้นทาง ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด

  2. ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล

  3. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์

  4. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภทใด

  การบริการ

  บริการน้ำดื่มทุก กิโลเมตรการจัดการแข่งขัน

  ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย

  บริการตรวจสุขภาพ คณะพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน

  บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 09.00 น.

  มีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง

  ผู้รับผิดชอบโครงการ

  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการอื่นในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ

  (ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563)

  กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 32 (17 พ.ย. 62)
  Financial Fitness Run เดิน วิ่ง ฟิต พิชิตการลงทุน (17 พ.ย. 62)
  MY HERO (17 พ.ย. 62)
  Samwa Mini Marathon 2019 (17 พ.ย. 62)
  รวงผึ้ง Bangkok Run 2019 (23 พ.ย. 62)
  Humanities KU Run 2019 (23 พ.ย. 62)
  Let’s Love Let’s Run วิ่งปันน้ำใจ (23 พ.ย. 62)
  We Run on the Beat 2019 (23 พ.ย. 62)
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 - กรุงเทพมหานคร (24 พ.ย. 62)
  ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ ๓ เพื่อ ๑๘ โรงพยาบาล (กรุงเทพ) (24 พ.ย. 62)
  สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่ 2 (24 พ.ย. 62)
  เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครบรอบ 36 ปี สมาคมอาคารชุดไทย (24 พ.ย. 62)
  เดิน-วิ่ง เพื่อน้องครบรอบ 40 ปี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ครั้งที่ 1 (24 พ.ย. 62)
  Dog Fun Run 2019 (24 พ.ย. 62)
  Eazy running of the brides 8 : Love Infinity (24 พ.ย. 62)
  Pink Park Run 2019 (24 พ.ย. 62)
  Rainbow Running 2019 (24 พ.ย. 62)
  วิ่งเปี้ยวชิงแชมป์แห่งประเทศไทย (30 พ.ย. 62)
  EDS Music Run (30 พ.ย. 62)
  เดิน-วิ่งการกุศล Klw Run 2019 ก้าวนี้ เพื่อครู (1 ธ.ค. 62)
  Chongkho Run 2019 (1 ธ.ค. 62)
  Epson 21K Challenge (1 ธ.ค. 62)
  Hiv Run 2019 : Be Healthy (กรุงเทพ) (1 ธ.ค. 62)
  RUN for HUG 2019 “ วิ่งครั้งนี้ ยิ่งให้ ยิ่งได้ ” (1 ธ.ค. 62)
  Seekan Funrun 2019 รวมใจต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ ครั้งที่ 3 (1 ธ.ค. 62)
  Run4Dad ครั้งที่ 1 (5 ธ.ค. 62)
  Barbie 60th Anniversary Run 2019 (8 ธ.ค. 62)
  ExRun วิ่งสุดมันส์กับคนพันธุ์เอ็กซ์ 2019 (8 ธ.ค. 62)
  Jingle Bells Run 2019 (8 ธ.ค. 62)
  SG Run for Our Teachers 2019 (8 ธ.ค. 62)
  วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์ 2019 (10 ธ.ค. 62)
  Nakornthon Mini Marathon 12th (10 ธ.ค. 62)
  82 ปี เทคนิคมีนบุรี เดิน-วิ่ง พี่สู่น้อง (15 ธ.ค. 62)
  งานเดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียนครั้งที่ 5 ตอน "รันกัน ปันกัน" (15 ธ.ค. 62)
  Bangkok Canal Run #4 @BuaPhan 2019 (15 ธ.ค. 62)
  ONE RUN 2019 (15 ธ.ค. 62)
  Presents ONE RUN 2019 (15 ธ.ค. 62)
  Thailand International Half Marathon 2019 (15 ธ.ค. 62)
  TMB | ING Parkrun 2019 (15 ธ.ค. 62)
  My Little Pony Friendship Run - Bangkok (21 ธ.ค. 62)
  เดิน วิ่ง ปั่น ลดฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 (22 ธ.ค. 62)
  เดิน-วิ่ง 139ปี กรมหลวงชุมพร (22 ธ.ค. 62)
  Brother Beat Cancer Run 2019 (22 ธ.ค. 62)
  Digital Run 2019 (22 ธ.ค. 62)
  Ifbrun 2020 วิ่งเพื่อการกุศล ครั้งที่ 2 (22 ธ.ค. 62)
  Run with me free ของขวัญ (29 ธ.ค. 62)
  วิ่งดับร้อน Run Start Heat Stop 2019 (12 ม.ค. 63)
  Bitec Half Marathon 2020 (12 ม.ค. 63)
  DPU Green Mini Marathon 2020 (12 ม.ค. 63)
  Princesscup 2020 (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ) (12 ม.ค. 63)
  TUN RUN 2020 (12 ม.ค. 63)
  The Boss Run 4 Great Reform 2020 (26 ม.ค. 63)
  Amazing Thailand Marathon Bangkok 2020 (2 ก.พ. 63)
  Vajira Run for life 2nd (2 ก.พ. 63)
  Clean Day Run 2020 (9 ก.พ. 63)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)