By failing to prepare, you are preparing to fail.
Benjamin Franklin

เชี่ยวหลานมินิมาราธอน ครั้งที่ 5

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  วันที่29 พฤศจิกายน 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่เขื่อนรัชชประภา
  ระยะ10.7 / 4.7
  ผู้จัดเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ติดต่อ082-421-6599
  ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง – เฉลิมพระเกียรติฯ “เชี่ยวหลานมินิมาราธอนครั้งที่ 5”
  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
  ณ บริเวณจุดชมวิวเขื่อนรัชชประภา ลานพระแท่น ภปร.สก ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 29 พฤศจิกายน 2558
  (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำทูลเกล้าสมเด็จพระเทพฯ เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย)

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ รอบ 60 พรรษา
  3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
  4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชน
  5. เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านเชี่ยวหลานและ
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รายละเอียดประเภทการแข่งขัน

  ประเภท ฟันรัน (Funrun) ระยะทาง 4.7 km ชาย (Man) หญิง (Women)
  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
  รุ่นอายุ 13 – 15 ปี รุ่นอายุ 16 – 19 ปี
  รุ่นอายุ 16 – 19 ปี รุ่นประชาชนทั่วไป
  รุ่นประชาชนทั่วไป รุ่นอายุ 40 – 49 ปี
  รุ่นอายุ 30 – 39 ปี รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
  รุ่นอายุ 40 – 49 ปี
  รุ่นอายุ 50 – 59 ปี
  รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
  รุ่น ผู้นำท้องถิ่น และ อสม ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชาย/หญิง

  ประเภทมินิมาราธอน (Minimarathon) ระยะทาง 10.7 km
  ชาย(Man) หญิง (Women)
  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นประชาชนทั่วไป
  รุ่นประชาชนทั่วไป รุ่นอายุ 30 – 39 ปี
  รุ่นอายุ 30 – 34 ปี รุ่นอายุ 40 – 49 ปี
  รุ่นอายุ 35 – 39 ปี รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
  รุ่นอายุ 40 – 44 ปี
  รุ่นอายุ 45 – 49 ปี
  รุ่นอายุ 50 – 54 ปี
  รุ่นอายุ 55 – 59 ปี
  รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

  ค่าสมัครการแข่งขันและรายละเอียดการโอนค่าสมัคร

  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) Funrun - รุ่นอายุ 13 – 15 ปี (ชาย)
  รุ่นอายุ 16 – 19 ปี(ชาย) 190 บาท
  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี(หญิง)
  รุ่นอายุ 16 19 ปี(หญิง)
  รุ่นอื่นๆ ทุกรุ่น Funrun 250 บาท
  Minimarathon ทุกรุ่น 350 บาท
  ประเภท VIP ค่าสมัคร 300 บาท (ไม่มีถ้วยและเหรียญรางวัล)

  รายละเอียดการโอนค่าสมัคร

  ธนาคาร กสิกรไทย สาขา โลตัสสุราษฎร์ธานี ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  บัญชีเลขที่ 556 – 227 4717
  ชื่อบัญชี นายสัญญา นามบุตร
  ติดต่อเรื่องโอนเงินค่าสมัคร 082-421-6599 Fax 077-346-096 ต่อ 14
  **** ค่าสมัครโอนมาแล้วรบกวนช่วยแจ้งด้วยครับ****
  ช่องทางการสมัครแข่งขัน
  1. สมัครทาง E-mail The_ kop2532 hotmail.com
  2. ทาง Line ID sanyan1982
  3. ทาง SMS หมายเลขโทรศัพท์ 082-421-6599
  4. แฟกส์ 077-346-096-8 ต่อ 14
  หมายเหตุ การสมัครให้เลือกช่องทางการสมัครทางช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
  โดยโอนเงินค่าสมัครลงท้ายด้วยเลขสองตัวหลังของโทรศัพท์ท่าน เช่น 250.00 บาท

  แจ้งการลงทะเบียนเข้ามาที่กระทู้โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล, เพศ, วัน เดือน ปี, อายุ, สัญชาติ, หมายเลขโทรศัพท์, สังกัด(ถ้ามี) ขนาดเสื้อ, จำนวนเงิน และวันที่เวลาโอน ตามตัวอย่าง
  ตัวอย่างการสมัคร
  ชื่อ นายวินัย
  สกุล แคล่วคล่อง
  วัน/เดือน/ปี 20 มกราคม 2521
  อายุ 37 ปี
  เพศ ชาย
  สัญชาติ ไทย
  โทรศัพท์ 081-234-5678
  สังกัด (ถ้ามี)
  ขนาดเสื้อ L
  ประเภทการแข่งขัน ฟันรัน
  รุ่นแข่งขัน อายุ 30 -39 ปี
  ยอดโอน 250.00 บาท
  วันที่โอน 25/08/58 เวลา 13:30:12 น.
  กติกาและเงื่อนไขของการแข่งขัน
  1. นักกีฬาต้องแข่งขันในรุ่นตามอายุที่สมัคร(การนับอายุ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. เกิด)
  2. ผู้ชนะการแข่งขันทุกอันดับสามารถแสดงหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ต่อคณะกรรมการได้
  3. การตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด


  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  1. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน 2. กฟผ.เขื่อนรัชชประภา
  3. อบจ.สุราษฎร์ธานี
  4. การท่องเที่ยวและกีฬา สุราษฎร์ธานี
  5. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สุราษฎร์ธานี
  6. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
  7. เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ อ.บ้านตาขุน
  8. เครือข่ายสถานศึกษา อ.บ้านตาขุน
  9. อุทยานแห่งชาติเขาสก
  10.ผู้ประกอบการแพที่พัก (เขื่อนรัชชประภา)
  11.กองร้อย ตชด. ที่ 416

  ที่พัก

  1. กฟผ.เขื่อนรัชชประภา โทร.077-242-561 2. ริเวอร์วิว โทร.089-5084077
  3. มะลิ รีสอร์ท โทร.089-5932128
  4. บ้านตาตุก โทร.087-4687199
  5. บ้านพักริมเขื่อน โทร.088-3842941
  6. ทีอาร์ รีสอร์ท โทร.080-6926111
  7. บรรณรินทร์ รีสอร์ท โทร.081-8938059
  8. ทุ่งดวงเจริญ รีสอร์ท โทร.087-2794927
  9. บ้านสวนฮิลส์ รีสอร์ท โทร.087-8893322
  10.เมืองเขาพัง โทร.089-9088298
  11.บ้านนกขมิ้น โทร.081-8930829

  สอบถามรายละเอียด

  เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน โทร 077-346-096-8 ต่อ 0 : ประชาสัมพันธ์เขื่อนรัชชประภา โทร 077-242-555 ต่อ 5062
  คุณสัญญา นามบุตร โทร 082-421-6599
  ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรรษา นะเจ๊ะ โทร 082-421-0977

  หมายเหตุ

  สำหรับองค์กรที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน 35,000 บาทขึ้นไป เทศบาลจะใส่โลโก้องค์กรของท่านในสื่อประชาสัมพันธ์ ทุกประเภท

  รายการอื่นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

  มหาวิทยาลัยนครพนม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ประจำปี 2558 (นครพนม)
  มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดชมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานครฯ)
  ขนอมมาราธอน (นครศรีธรรมราช)
  ปากช่องซูเปอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 10 (นครราชสีมา)
  หนองบัวพระเจ้าหลวงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1/2558 (เชียงใหม่)
  วิ่งสู้เอดส์ ครั้งที่ 18 (นนทบุรี)
  วิ่งและเดินเพื่อพ่อ 30 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เทิดไท้องค์ราชันย์ (นครปฐม)
  พิมายมินิมาราธอน ครั้งที่ 22 ต้านเอดส์ (นครราชสีมา)
  เดอะ สิงห์ เก่ง แกร่ง กล้า สนามที่ 5 (เชียงราย)
  PTTGC ระยองมาราธอน 2015 (ระยอง)
  SPORTS MALL TOGETHER RUN 2015 (กรุงเทพมหานครฯ)
  TOA Charity Oxy Run 2015 (กรุงเทพมหานครฯ)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)