Only think of two things - the gun and the tape. When you hear the one, just run like hell until you break the other.
Sam Mussabini
British athletics coach

วิ่งชนะศึกเมืองสองย่ามินิมาราธอน ครั้งที่ 1

  วันที่8 พฤศจิกายน 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่ขุมน้ำบางมะรวน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  ระยะ12 / 4.5
  ติดต่อ089-7267222

  รายการอื่นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

  6 รอบ วสท.มินิมาราธอน (กรุงเทพมหานครฯ)
  วิ่งสู่ชีวิตใหม่ (กรุงเทพมหานครฯ)
  เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อน้องบ้านมูลนิธินกขมิ้นเชียงใหม่ ()
  DCC Back To Schoola Charity Run (กรุงเทพมหานครฯ)
  Thai Health Day 10 K Run 2015 (กรุงเทพมหานครฯ)

  รายการอื่นในจังหวัด ภูเก็ต

  (ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2562 ถึง 22 ธันวาคม 2562)

  Toyota Live Alive Run Series 2019 - ภูเก็ต (13 ต.ค. 62)
  Trail Running Bangwad Phuket 2019 (13 ต.ค. 62)
  วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลครั้งที่ 15 (20 ต.ค. 62)
  ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ - ภาคใต้ (27 ต.ค. 62)
  Phuket Trail 2019 (27 ต.ค. 62)
  Phukethon 2019 (9 พ.ย. 62)
  พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 16 (17 พ.ย. 62)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)