Champions do not become champions when they win the event, but in the hours, weeks, months and years they spend preparing for it. The victorious performance itself is merely the demonstration of their championship character.
T. Alan Armstrong

PINK LADY FUN RUN 2015

  วันที่7 มิถุนายน 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ
  ระยะ4.5
  ติดต่อ08-9696-3217,09-4482-4913

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการอื่นในจังหวัด สมุทรปราการ

  (ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2565)

  เดิน-วิ่ง ตามรอยพ่อนันทบุรีฯ มินิมาราธอน 2021 (12 ธ.ค. 64)
  Bangkachao RUN 2021 (12 ธ.ค. 64)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)