Mind is everything; muscle - pieces of rubber. All that I am, I am because of my mind.
Paavo Nurmi

เดิน-วิ่งชุมชนไทรงามยัวซ่าร่วมพัฒนา ครั้งที่ 8

  วันที่26 กรกฎาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่ลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านไทรงาม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
  ระยะ4
  ติดต่อ08-9696-3217,08-1640-2530
  เดิน – วิ่ง ชุมชนไทรงาม ยัวซ่า ร่วมพัฒนา ครั้งที่ 8
  วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 06.00 น. 
  เดิน กม. วิ่ง กม. 
  ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่บ้านไทรงาม 
  ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

  หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการชุมชนไทรงาม ยัวซ่า ร่วมพัฒนา ได้ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อจะกระตุ้นให้คนในชุมชนทุกคนและ ประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเดิน – วิ่ง โดยจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปีซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ห้า 

  วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยที่อาศัยในชุมชน และบริเวณใกล้เคียงมีสุขภาพพลานมัยที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน 
  2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ และคนในครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกาย และร่วมกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว 
  4.เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนไทรงาม และพัฒนาพื้นที่ในชุมชนไทรงาม ยัวซ่า ร่วมพัฒนา ต่อไป

  เจ้าของโครงการ 
  ชุมชนไทรงาม ยัวซ่า ร่วมพัฒนา 

  ประเภทการแข่งขัน 
  1. วิ่งฟันรัน ระยะทาง กม. เริ่มเวลา 06.00 น. 
  2. เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ กม. เริ่มเวลา 06.10 น. 

  รายละเอียดการแข่งขัน 
  วิ่งฟันรัน ระยะทาง กม. แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
  ชาย แบ่งออก กลุ่มอายุ 
  1.อายุไม่เกิน 15 ปี 2. อายุ 16 – 29 ปี 
  3.อายุ 30 – 39 ปี 4. อายุ 40 – 49 ปี 
  5.อายุ 50 – 59 ปี 6. อายุ 60 – 69 ปี 
  7.อายุ 70 ปี ขึ้นไป 
  หญิง แบ่งออก กลุ่มอายุ 
  1.อายุไม่เกิน 15 ปี 2. อายุ 16 – 29 ปี 
  3.อายุ 30 -39 ปี 3. อายุ 40 – 49 ปี 
  5.อายุ 50 – 59 ปี 6. อายุ 60 ปี ขึ้นไป 

  เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ กม. ไม่มีการแข่งขัน 

  ค่าสมัคร 
  เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง กม.  150 บาท 
  วิ่งฟันรัน ระยะทาง กม.  250 บาท
  ทุกท่านที่สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก ตัว พร้อมเบอร์วิ่ง ใบ

  กติกาการแข่งขัน 
  1. ยึดถือตามกติกาของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
  2. นักวิ่งต้องมีอายุตามประเภท/กลุ่มอายุที่สมัคร (พ.ศ.2558 ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด) และต้องแสดงหลักฐานทางราชการออกให้ที่มีวัน/เดือน/ปี ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ เพื่อเป็นการยืนยันก่อนรับถ้วยรางวัลและรายงานภายในเวลา 15 นาที เมื่อวิ่งเข้าเส้นชัย (สำหรับนักวิ่งที่ติดอันดับ 1-5) มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
  3. สีและเบอร์วิ่งติดหน้าอกให้ชัดเจน และต้องตรงตามกลุ่มอายุที่แข่งขัน
  5. การประท้วงผู้เข้าแข่งขันกระทำได้ภายใน 20 นาที จะต้องวางเงินมัดจำ 1,000 บาท ต่อคณะกรรมการการแข่งขัน ทั้งนี้การประท้วงไม่เป็นผลจะไม่มีการคืนเงินให้เป็นอันขาด

  สถานที่รับสมัคร 
  1. ศู่นย์การเรียนรู้คู่ชุมชนไทรงาม ต.ท้ายบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ
  2. ร.ต.เฉลิมชาติ ไวยวิฬา 089-696-3217 
  3. คุณจินดา ยั่งยืน  081-640-2530 
  4. คุณสมใจ สงบสมัย 089-682-8832
  5. ไทยสตรีท รันเนอร์ หรือตามบูธสนามแข่งขัน โทร.02-998-1517,098-832-9436
  6. โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาสขาบางบัวทอง ออมทรัพย์ ชื่อ มยุรี อรรควงษ์ เลขที่ 352-231-9789 โอนเสร็จกรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่ E-mail streets_2006@hotmail.com
  7. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. จนถึงการปล่อยตัว

  รางวัล/ของที่ระลึก 
  1. วิ่งฟันรัน ระยะทาง กม. อันดับ – ทุกรุ่นอายุ ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศ 
  2. นักวิ่ง-นักเดิน ระยะทาง กม.ที่สมัครจะได้รับเสื้อ ตัว พร้อมเบอร์วิ่ง และรับเหรียญที่ระลึก จำนวน เหรียญ เมื่อวิ่งเข้าเส้นชัย
  3. รางวัลประเภทแต่งตัวแฟนซี 1-5 อันดับ (ต้องรายงานตัวกับคณะกรรมการก่อนปล่อยตัว)
  4. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่วิ่งเข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญที่ระลึก 800 คนแรกเท่านั้น

  อำนวยความสะดวก
  1. บริการรับฝากของที่กองอำนวยการ ตั้งแต่เวลา 04.00-08.00 น.
  2. บริการจุดน้ำดื่ม กม. และบริเวณเส้นชัย
  3. บริการอาหาร-เครื่องดื่ม ในงานพร้อมปฐมพยาบาลและรถเคลื่อนที่

  กำหนดการแข่งขัน 
  วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558  
  เวลา 04.00 น. คณะกรรมการพร้อมกันทุกคน ณ บริเวณงาน
  เวลา 04.10 น. จำหน่ายบัตร พร้อมรับเสื้อที่ระลึก-เบอร์วิ่ง
  เวลา 04.45 น. เช็คอินนักวิ่งฯ ประเภทวิ่งฟันรัน ระยะ กม.
  เวลา 05.40 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
  เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ฟันรัน ระยะทาง กม.
  เวลา 06.10 น. ปล่อยตัวนักเดิน ระยะทาง กม. 
  เวลา 06.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเช็คผู้เข้าแข่งขัน  ทุกกลุ่มอายุ
  เวลา 07.30 น. นักวิ่งฟันรัน ระยะทาง กม. ที่ติดอันดับ 1-5 เข้ามารายงานตัว
  เวลา 08.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ

  รายการอื่นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558

  จ๊อกแอนด์จอย มินิมาราธอน 2015 (กรุงเทพมหานครฯ)
  นาวิกโยธินมาราธอน 2558 (ชลบุรี)
  ACTIVE RUN 2015 (นครนายก)

  รายการอื่นในจังหวัด สมุทรปราการ

  (ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ถึง 11 มีนาคม 2561)

  C-vitt Run For Health ครั้งที่ 3 (17 ธ.ค. 60)
  บางกระเจ้ารันอินเลิฟ (18 ก.พ. 61)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)