Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.
Japanese proverb

อบจ อ่างทองมินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4

  วันที่7 มิถุนายน 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่วัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
  ระยะ21.1 / 10.5 / 3
  ผู้จัดชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพอ่างทอง
  ติดต่อ083-6930166

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)