Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.
Japanese proverb

กระทุ่มแบนมินิมาราธอน ครั้งที่ 8

  วันที่7 มิถุนายน 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
  ระยะ3 / 10
  ติดต่อ08-1843-9751,0-3441-3525

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)