Life would be dull and colourless but for the obstacles that we have to overcome and the fights that we have to win
Jawaharlal Nehru
First prime minister of India

สตรีภูเก็ตมินิมาราธอน 2015

  วันที่29 มีนาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
  ระยะ3.5 / 10.5
  ติดต่อ0-7621-1034,0-7622-2368

  รายการอื่นในจังหวัด ภูเก็ต

  (ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึง 17 มกราคม 2565)

  Laguna Phuket Triathlon 2021 (21 พ.ย. 64)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)