Runners just do it - they run for the finish line even if someone else has reached it first.
(Unknown)

ปองดองบ้านร้องมินิมาราธอนรีไซเคิล ครั้งที่ 1

  วันที่22 มีนาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่วัดบ้านร้อง ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
  ระยะ10.5
  ติดต่อ08-1951-8853,08-9757-4381

  รายการอื่นในจังหวัด เชียงราย

  (ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2564 ถึง 24 ธันวาคม 2564)

  The 9 Dragons Thailand 2021 (2 ต.ค. 64)
  (12 พ.ย. 64)
  BigBlue Maesalong Trail 2021 (12 พ.ย. 64)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)