Runners just do it - they run for the finish line even if someone else has reached it first.
(Unknown)

หนองคายมาราธอน 2558

  วันที่6 ธันวาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่ศูนย์การค้าวีเวียง ไลฟ์สไตล์มอลล์ ถ.ประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย
  ระยะ5 / 10.5 / 21.1 / 42.195
  ติดต่อ0-2277-6670-1

  รายการนี้ ฟอร์รันเนอร์พาวิ่ง

  อ่านรายละเอียดได้ใน

  ทริปนี้...หนองคายมาราธอน 2015


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)