Runners just do it - they run for the finish line even if someone else has reached it first.
(Unknown)

วิ่งมาราธอนเมืองสามหมอก

  วันที่15 มีนาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลฯ (เยื้องฝั่งตรงข้ามศาลากลาง) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
  ระยะ42.192 / 10.5 / 3
  ติดต่อ082-1906798
  เว็บ

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)