Run when you can, walk if you have to, crawl if you must; just never give up
Dean Karnazes
Ultrarunner

เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ฉลองครบรอบ 51 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  วันที่8 มีนาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ระยะ10 / 3
  ผู้จัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ติดต่อ053-942208

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)