Runners just do it - they run for the finish line even if someone else has reached it first.
(Unknown)

หนองบัวลำภู มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน 2015

  วันที่22 มีนาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่สนามนเรศวรฯ จ.หนองบัวลำภู
  ระยะ2.5 / 10.5 / 21
  ติดต่อ087-9508454

  จังหวัดหนองบัวลำภูโดย  กศน.จังหวัดและชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพหนองบัวลำภู

  ขอเชิญร่วมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

  “ หนองบัวลำภู  มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน 

  วันอาทิตย์ที่   22   มีนาคม  2558  เวลา  05.00  น. ณ สนามนเรศวรมหาราช

  ประเภทการแข่งขัน

  ฟันรัน  2.5  กม. วิ่งฟรี/ สมัคร รับเบอร์  20  บาท  ชิงเหรียญ  100  คนแรกที่เข้าเส้นชัย   มินิมาราธอน  10.5  กม.
  ชาย    อายุไม่เกิน  12  ปี,  13 – 15  ปี, 16 – 19  ปี, 20 – 29  ปี, 30 – 39  ปี, 40 – 49  ปี,
     50 – 59  ปี, 60 – 69  ปี, และ 70  ปีขึ้นไป
  หญิง   อายุไม่เกิน  12  ปี,  13 – 15  ปี, 16 – 19  ปี, 20 – 29  ปี, 30 – 39  ปี, 40 – 49  ปี,
     50 – 59  ปี, และ  60  ปีขึ้นไป
      นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 19 ปี  สมัคร  100  บาท รับเบอร์วิ่ง
  - สมัคร  200  บาท  รับเสื้อ/เบอร์วิ่ง/รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย
  -รางวัล  โอเวอร์ออล  ชาย – หญิง รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงิน  3,000 บาท
  -รางวัลกลุ่มอายุ  ถ้วย  1-7   เงิน  1-5  600,500,400,300,200, )
  ฮาล์ฟมาราธอน  21  กม.
  ชาย     อายุ  18 – 34  ปี, 
  35 – 39  ปี, 
  40 – 44  ปี, 
  45 – 49  ปี, 
  50 – 54  ปี, 
  55 – 59  ปี,
  60 – 64  ปี, 
  65  ปีขึ้นไป
  หญิง    อายุ   18 – 29  ปี,  
  30 – 39  ปี, 
  40 – 44  ปี,  
  45 – 49  ปี,  
  50 – 54  ปี, 
  55 – 59  ปี,
  60  ปีขึ้นไป
  สมัคร  300  บาท  รับเสื้อ/เบอร์วิ่ง/เหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย
  -รางวัลโอเวอร์ออล  ชาย/หญิง   รับถ้วยเกียรติยศจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ-กระทรวงมหาดไทย  พร้อมเงิน  4,000 บาท
  -รางวัลกลุ่มอายุ  ถ้วย  –  เงิน  1-  700,600,500,400,300 )


  ดำเนินงานโดย  จังหวัดหนองบัวลำภู/ กศน.จว.นภ.และชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพหนองบัวลำภู
  โทร. 087-9508454  อ.สุนัย  บุญธรรม 081-2631522  ดร.ชัยสิทธิ์  ชัยชนะสุวัฒน์
  สมัครได้แล้ววันนี้ที่  สำนักงาน  กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการ )ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  โทร.042-378543   Fax.  042-378542

  กำหนดการแข่งขัน

  วันเสาร์ที่  21  มีนาคม  2558 เวลา  10.00  น.  เปิดรับสมัคร  ณ  บริเวณ  หน้าอาคารห้องสมุด
  เวลา  18.00 – 20.00  น.  นักกีฬา คณะกรรมการรับประทานอาหาร
  วันอาทิตย์  ที่  22  มีนาคม  2558
  เวลา  03.00  น.  เปิดรับสมัครเพิ่มเติม  ณ จุดปล่อยตัว
  เวลา  04.00  น.  ปล่อยตัวฮาล์ฟมาราธอน
  เวลา  05.30  น. พิธีเปิดการแข่งขัน
  เวลา  06.00  น. ปล่อยตัวมินิมาราธอน
  เวลา  06.10  น.  ปล่อยตัวเดิน วิ่ง  2.2  กม.  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนำเดิน-  วิ่งเพื่อสุขภาพ
  เวลา  08.00  น.  มอบรางวัล/รับประทานอาหาร
  เวลา  10.00  น.  ปิดงาน

  ประเภทการแข่งขัน

  1. เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ  2.2  กม.   ลงทะเบียนรับเบอร์วิ่งฟรี   ผู้เข้าเส้นชัย  100  คนแรกรับเหรียญรางวัล
  2. มินิมาราธอน  10.5  กม.
  ชาย     
  อายุไม่เกิน  12  ปี   
  13 – 15 ปี,  
  16 – 19  ปี,  
  20 – 29  ปี,  
  30 – 39  ปี, 
  40 – 49  ปี       
  50 – 59  ปี,  
  60 – 69  ปี, 
  70  ปีขึ้นไป
  หญิง     
  อายุไม่เกิน  12  ปี   
  13 – 15 ปี,  
  16 – 19  ปี,  
  20 – 29  ปี,  
  30 – 39  ปี, 
  40 – 49   ปี
  50 – 59  ปี  
  60  ปีขึ้นไป
  3. ฮาล์ฟมาราธอน  21  กม.
  ชาย    
  อายุ  18 – 34  ปี,  
  35 – 39  ปี, 
  40 – 44  ปี,  
  45 – 49  ปี, 
  50 – 54  ปี, 
  55 – 59  ปี
  60  64  ปี, 
  65  ปีขึ้นไป
  หญิง     
  อายุ  18 – 29  ปี,  
  30 – 39  ปี, 
  40 – 44  ปี,  
  45 – 49  ปี, 
  50 – 54  ปี, 
  55 – 59  ปี
  60  ปีขึ้นไป

  สถานที่รับสมัคร

  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู •สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)