It is a beautiful thing to discover that your body is capable of doing things that you once thought were impossible.
Sammi Goldsmith

นางรองมินิมาราธอน 2015

  วันที่22 กุมภาพันธ์ 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  ระยะ4 / 10.5
  ติดต่อ08-5109-3369,09-6449-5515

  รายการอื่นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

  วิ่งโยคะเพื่อสัตว์พิการ (กรุงเทพมหานครฯ)
  สิริโรจน์มินิมาราธอน (ภูเก็ต)
  เทศบาลเมืองเขลางค์นครมินิมาราธอน (ลำปาง)
  เดิน-วิ่งการกุศล 13 สยามไทยมินิมาราธอน (กรุงเทพมหานครฯ)

  รายการอื่นในจังหวัด บุรีรัมย์

  (ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึง 23 กันยายน 2561)

  วิ่งมินิมาราธอน ร็วดเลง เซราะกรู๊ 2018 (22 ก.ค. 61)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)