I always loved running... it was something you could do by yourself, and under your own power. You could go in any direction, fast or slow as you wanted, fighting the wind if you felt like it, seeking out new sights just on the strength of your feet and the courage of your lungs.
Jesse Owens

นางรองมินิมาราธอน 2015

  วันที่22 กุมภาพันธ์ 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  ระยะ4 / 10.5
  ติดต่อ08-5109-3369,09-6449-5515

  รายการอื่นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

  วิ่งโยคะเพื่อสัตว์พิการ (กรุงเทพมหานครฯ)
  สิริโรจน์มินิมาราธอน (ภูเก็ต)
  เทศบาลเมืองเขลางค์นครมินิมาราธอน (ลำปาง)
  เดิน-วิ่งการกุศล 13 สยามไทยมินิมาราธอน (กรุงเทพมหานครฯ)

  รายการอื่นในจังหวัด บุรีรัมย์

  (ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2561 ถึง 23 ธันวาคม 2561)

  Khao Kradong Trail KKT # 2 (21 ต.ค. 61)
  วิ่งแสดงพลังรักษ์ผืนป่า ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (28 ต.ค. 61)
  Dong yai Buriram (28 ต.ค. 61)
  Relentess Endurance Run 2018 (24 พ.ย. 61)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)