Human beings are made up of flesh and blood, and a miracle fiber called courage.
George Patton

เดิน-วิ่งเพื่อการศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1

  วันที่15 กุมภาพันธ์ 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
  ระยะ3.5 / 10
  ติดต่อ

  แผนที่สถานที่แข่งขัน


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)