Runners just do it - they run for the finish line even if someone else has reached it first.
(Unknown)

วิ่งมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6

  วันที่15 มีนาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่อ่าวประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ระยะ3.5 / 10.5 / 21.1
  ติดต่อ08-1738-4388,09-0909-7357

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการนี้ ฟอร์รันเนอร์พาวิ่ง


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)