We are different, in essence, from other men. If you want to win something, run 100 meters. If you want to experience something, run a marathon.
Emil Zatopek
Czech runner

วิ่งมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6

  วันที่15 มีนาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่อ่าวประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ระยะ3.5 / 10.5 / 21.1
  ติดต่อ08-1738-4388,09-0909-7357

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการนี้ ฟอร์รันเนอร์พาวิ่ง

  รายการอื่นในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

  (ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562)

  Aloha Run Pak Nam Pran 2019 (18 ส.ค. 62)
  Couple Run Projects Season 4 “ควงคู่แท้ หนีบแตะ ไปวิ่งบีช” (8 ก.ย. 62)
  Run For The Sea (21 ก.ย. 62)
  Hua Hin Run To Give 2019 (22 ก.ย. 62)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)