Tomorrow is another day, and there will be another battle!
Sebastian Coe
British runner

เฉลิมไฉไล เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร

  วันที่14 กุมภาพันธ์ 2558 (เสาร์)
  สถานที่สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ
  ระยะ6
  ติดต่อ08-3226-1518,08-9123-9929

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)