Mind is everything; muscle - pieces of rubber. All that I am, I am because of my mind.
Paavo Nurmi

ถลางชนะศึกมินิมาราธอน ครั้งที่ 6

  วันที่8 มีนาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  ระยะ10.5 / 4.5
  ติดต่อ

  รายการอื่นในจังหวัด ภูเก็ต

  (ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ถึง 11 มีนาคม 2561)

  กะทู้มินิมาราธอน (17 ธ.ค. 60)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)