Runners just do it - they run for the finish line even if someone else has reached it first.
(Unknown)

ถลางชนะศึกมินิมาราธอน ครั้งที่ 6

  วันที่8 มีนาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  ระยะ10.5 / 4.5
  ติดต่อ

  รายการอื่นในจังหวัด ภูเก็ต

  (ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2564 ถึง 24 ธันวาคม 2564)

  Laguna Phuket Triathlon 2021 (21 พ.ย. 64)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)