It is a beautiful thing to discover that your body is capable of doing things that you once thought were impossible.
Sammi Goldsmith

ถลางชนะศึกมินิมาราธอน ครั้งที่ 6

  วันที่8 มีนาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  ระยะ10.5 / 4.5
  ติดต่อ

  รายการอื่นในจังหวัด ภูเก็ต

  (ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 24 พฤษภาคม 2561)

  เดิน-วิ่ง อบจ.ภูเก็ตมินิมาราธอน 2018 (25 ก.พ. 61)
  วิ่งต่อลมหายใจ Run For Life (4 มี.ค. 61)
  ป่าคลอกซุปเปอร์มินิมาราธอน (18 มี.ค. 61)
  รันโฟร์บลัด 2018 #1 (18 มี.ค. 61)
  Supersports 10 Mile International Run 2018 - Phuket (24 มี.ค. 61)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)