We are different, in essence, from other men. If you want to win something, run 100 meters. If you want to experience something, run a marathon.
Emil Zatopek
Czech runner

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า - พระนครคีรี - พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิมาราธอน

  วันที่8 มีนาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่อาคารราชพฤกษ์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
  ระยะ10.5 / 4.4
  ติดต่อ081-9422515

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการนี้ ฟอร์รันเนอร์พาวิ่ง

  รายการอื่นในจังหวัด เพชรบุรี

  (ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562)

  เดิน-วิ่ง ย้อนรอยวัดพุพลู (21 ก.ค. 62)
  ราชภัฏเพชรบุรี มินิ-ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2019 (4 ส.ค. 62)
  PBRU Mini-Super Half Marathon 2019 (4 ส.ค. 62)
  Hadchaosamran Mini-Marathon 2019 (18 ส.ค. 62)
  วิ่งชมบัว 2019 (24 ส.ค. 62)
  พันธุรัตยักษ์ก็มีหัวใจ (25 ส.ค. 62)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)