๏  วิ่งให้สุดปลายฝัน           ฝันไกลสุด
วิ่งอย่าหยุดปรารถนา            ฟันฝ่าฝัน
วิ่งให้แกร่งกายใจ                 ในทุกวัน
อุปสรรคฝ่าฟัน             สู้หมั่นเพียร๛
ตะวันฉาย

Wing Chao Sanam Amphoe Wanonniwat, Venue 19

  Race date5 Sep 2015 (Saturday)
  PlaceTambon Nongwaeng Health Promotion Hospital, Amphoe Wanonniwat, Sakonnakhon
  Race type10 / 3.5
  OrganizerNong Waeng Health Promotion Hospital
  Contact08-1263-1411

  พื้นที่โฆษณา

  Advertising Area

  Pace and speed caculator

  Distance : meters

  Time :


  hours

  min

  sec

  Speed (km/h)
  0
  Pace (min/km.)
  0
  Ads box
  (180x150)