Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.
Japanese proverb

วิ่งจ้าวสนาม ระดับอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สนามที่ 2

  วันที่31 มกราคม 2558 (เสาร์)
  สถานที่รพ.สต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
  ระยะ10 / 3.5
  ผู้จัดรพ.สต.หนองแวง
  ติดต่อ08-1263-1411

  รายการอื่นในวันที่ 31 มกราคม 2558

  อาชีวศึกษามินิมาราธอน ครั้งที่ 12 (เชียงใหม่)
  นอทเฟส (นครราชสีมา)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)