It is a beautiful thing to discover that your body is capable of doing things that you once thought were impossible.
Sammi Goldsmith

ดรุณา-นารีมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 10

  วันที่1 กุมภาพันธ์ 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
  ระยะ3 / 5 / 10.5 / 21.1
  ติดต่อ08-6828-9757,08-1308-3341

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการอื่นในจังหวัด สมุทรสงคราม

  (ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 24 พฤษภาคม 2561)

  Maeklong River Run 2018 (25 ก.พ. 61)
  ตลาดน้ำอัมพวา เดินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 (6 พ.ค. 61)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)