Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.
Japanese proverb

"หยุดวิ่ง" หนองห้างมินิมาราธอนกาฬสินธุ์ สนามที่ 7 วันวิสาขบูชา

  วันที่1 มิถุนายน 2558 (จันทร์)
  สถานที่โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
  ระยะ2 ชั่วโมง
  ผู้จัดชมรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพหนองห้างมินิมาราธอนกาฬสินธุ์
  ติดต่อ081-0504028
  โครงการ “หยุดวิ่ง”
  การแข่งขันวิ่งสะสมคะแนน จัดการแข่งขันทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์
  ณ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
  จัดโดยชมรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพหนองห้างมินิมาราธอนกาฬสินธุ์(ครูแม็ก เจษฎา  จิตจักร)
  สนามที่ วันพฤหัสบดีที่ มกราคม2558วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days)
  สนามที่ วันพุธที่ มีนาคม2558วันมาฆบูชา (MakhaBucha Day) 
  สนามที่ วันจันทร์ที่ เมษายน2558วันจักรี (Chakri Memorial Day)
  สนามที่ วันจันทร์ที่ 13 เมษายน2558วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
  สนามที่ วันอังคาร ที่ พฤษภาคม2558วันฉัตรมงคล (Coronation Day)
  สนามที่ วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม2558วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)
  สนามที่ วันจันทร์ที่ มิถุนายน2558วันวิสาขบูชา (VisakhaBucha Day) 
  สนามที่ วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม2558วันอาสาฬหบูชา (AsarnhaBucha Day)
  สนามที่ วันพุธที่ 12 สิงหาคม2558วันแม่ (Her Majesty The Queen's BirthDay)
  สนามที่ 10 วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม2558วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)
  สนามที่ 11 วันเสาร์ ที่ ธันวาคม2558วันชาติ วันพ่อ (His Majesty The King's BirthDay)
  สนามที่ 12 วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2558วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)
  สนามที่ 13 วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558วันสิ้นปี (New Year's Eve)
  ระเบียบการแข่งขัน
  วิธีการแข่งขัน
  1. แข่งขันวิ่งถนนแบบวนรอบ รอบละประมาณ 500 เมตร (คอนกรีต400 /ลาดยาง 100)
  2. ใช้วิธีการนับรอบตัดสินในการแข่งขัน 
  3. เวลาในการแข่งขัน 07.00 น.-09.00 น.(2 ชั่วโมง)
  กลุ่มอายุ (ลบด้วย 2558)
  1.อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย2. อายุไม่เกิน 10 ปี หญิง
  3. อายุ 11-13 ปี ชาย4. อายุ 11-13 ปี หญิง
  5. อายุ 14-16 ปี ชาย6. อายุ 14-16 ปี หญิง
  7. อายุ 17-19 ปี ชาย8. อายุ 17-19 ปี หญิง
  9. อายุ 20-29 ปี ชาย10. อายุ 20-29 ปี หญิง
  11. อายุ 30-39 ปี ชาย 12. อายุ 30-39 ปี หญิง
  13. อายุ 40-49 ปี ชาย 14. อายุ 40-49 ปี หญิง
  15. อายุ 50-59 ปี ชาย16. อายุ 50-59 ปี หญิง
  17. อายุ 60 ปี ขึ้นไป ชาย18. อายุ 60 ปี ขึ้นไป หญิง
  รางวัล 
  1.รางวัลประจำสนาม (รับของที่ระลึก)  
  2. รางวัลคะแนนสะสม 
  ถ้วยรางวัล1 ALL (แยกชาย-หญิง) และ1 -3 กลุ่มอายุ 
  เงินรางวัล ALL (แยกชาย-หญิง) และ1 กลุ่มอายุ 
  เกียรติบัตรรับทุกคน
  3. รางวัล VIP ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร (สามารถลงแข่งขันและรับรางวัลตามรุ่นได้อีก)
  ค่าสมัคร
  อายุ ไม่เกิน 19 ปี และ อายุ 60 ปีขึ้นไป  สนามละ 20 บาท (เหมาจ่าย 100 บาท/รับเสื้อที่ระลึก)
  อายุ 20-59 ปี สนามละ 50 บาท (เหมาจ่าย 200 บาท/รับเสื้อที่ระลึก)
  VIP 500 บาท/รับเสื้อที่ระลึก
  ***ผู้ที่สมัครแบบเหมาจ่ายและVIP รับสิทธิลงแข่งขันหนองห้างมินิมาราธอน ครั้งที่ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี)
  ติดต่อ ครูแม็ก โทร 081-0504028 หรือ mc00517@gmail.com

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)