Runners just do it - they run for the finish line even if someone else has reached it first.
(Unknown)

ระโนดมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

  วันที่22 มีนาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่จ.สงขลา
  ระยะ10.5 / 21
  ติดต่อ08-1766-4730,0-7439-2563-5

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)