If you want to win a race try the 100 meter. If you want to win an experience try the marathon.
Emil Zatopek
Czech runner

โคกกลอยมินิมาราธอน ครั้งที่ 8

  วันที่25 มกราคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่สนามเทศบาลตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
  ระยะ3.5 / 10.5
  ผู้จัดชมรมเดิน-วิ่งเทศบาลตำบลโคกกลอย
  ติดต่อ08-1397-2505,08-6271-5619

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)