Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.
Japanese proverb

กรีฑาผู้สูงอายุสะเร็นเกมส์

  วันที่17 มกราคม 2558 (เสาร์)
  สถานที่สนามกีฬาศรีณรงค์สเตเดี้ยม จ.สุรินทร์
  ระยะลู่/ลาน
  ติดต่อ08-7960-1688

  รายการอื่นในวันที่ 17 มกราคม 2558

  วิ่งรักษ์น้ำพุ 2558 (สุราษฎร์ธานี)
  จอมสุรางค์มินิมาราธอน ครั้งที่ 20 (พระนครศรีอยุธยา)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)