Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.
Japanese proverb

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12

  วันที่25 มกราคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
  ระยะ4.5 / 11.5 / 21.1 / 42.195
  ติดต่อ08-1974-0784
  12th Khon Kaen International Marathon
  วันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558


  เวลาปล่อยตัว
  มาราธอน Marathon (42.195 km):                     04.15 น.
  ฮาล์ฟ มาราธอน Half Marathon (21.10 km):              05.25 น.
  มินิมาราธอน Mini Marathon (11.55 km):              06.00 น.
  เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Walk Fun Run (4.5 km):                08.00 น.

  ประเภทการแข่งขัน 
  มาราธอน Marathon  
  ประเภททั่วไปและกลุ่มอายุ 
  กลุ่มอายุ (ชาย) 
  18-34 ปี35-39 ปี
  40-44 ปี45-49 ปี
  50-54 ปี55-59 ปี
  60-64 ปี65 ปีขึ้นไป

  กลุ่มอายุ (หญิง) 
  18-29 ปี30-39 ปี
  40-44 ปี45-49 ปี
  50-54 ปี55-59 ปี
  60 ปีขึ้นไป

  ฮาล์ฟ มาราธอน Half Marathon  
  ประเภททั่วไปและกลุ่มอายุ 
  กลุ่มอายุ (ชาย) 
  16-29 ปี30-34 ปี
  35-39 ปี40-44 ปี
  45-49 ปี50-54 ปี
  55-59 ปี60-64 ปี
  65 ปีขึ้นไป 

  กลุ่มอายุ (หญิง) 
  16-29 ปี30-39 ปี
  40-44 ปี 45-49 ปี
  50-54 ปี55-59 ปี
  60 ปีขึ้นไป

  มินิ มาราธอน Mini Marathon  
  ประเภททั่วไปและกลุ่มอายุ 
  กลุ่มอายุ (ชาย) 
  12-13 ปี14-15 ปี
  16-17 ปี18-19 ปี
  20-24 ปี25-29 ปี
  30-34 ปี35-39 ปี
  40-44 ปี45-49 ปี
  50-54 ปี55-59 ปี
  60-64 ปี65 ปีขึ้นไป 

  กลุ่มอายุ (หญิง) 
  12-13 ปี14-15 ปี
  16-19 ปี20-29 ปี
  30-39 ปี40-49 ปี
  50-59 ปี60 ปีขึ้นไป

  เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ไม่จำกัดอายุ

  รางวัล 
  ผู้ที่เข้าเส้นชัย อันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอนจะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลพระราชทาน และผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับที่ 2-5 จะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศ รวมทั้งผู้ที่มีเวลาสุทธิ อันดับแรก ในประเภทกลุ่มอายุ จะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลประเภททั่วไปแล้วจะไม่ได้รับรางวัลประเภทกลุ่มอายุ นอกจากนี้ผู้ที่เข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนดในประเภทมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน จะได้รับเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร ส่วนประเภทเดินวิ่งผู้ที่เข้าเส้นชัย 10,000 คนแรกจะได้รับเหรียญรางวัล  รางวัลพิเศษ
  นักวิ่งมาราธอนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดและทำลายสถิติในรอบ 11 ปี จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาท

  วิธีการสมัคร
  สามารถสมัครได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
  1. นักวิ่งที่มีที่อยู่ในไทย สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.khonkaenmarathon.com และ พิมพ์ใบชำระเงินไปชำระที่ธนาคารที่ท่านเลือก ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ที่ระบุในเอกสารการชำระเงิน หากพ้นกำหนดคณะกรรมการจะเรียกเก็บเงินเพิ่มตามอัตราของวันที่ชำระเงิน และธนาคารจะแจ้งการชำระเงินให้มหาวิทยาลัยทราบโดยอัตโนมัติ
  2. ส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติสั่งจ่าย น.ส.ธนรัตน์ สอนสา ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งถึง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 กำหนดถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายในวันที่ 22 มกราคม 2558 
  3. สมัครโดยตรงที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทำการตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านประตูเจ้าพ่อมอดินแดง (ประตู 2) ภายในวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 16.30 น. โดยแสดงบัตรประชาชนและแจ้งที่อยู่ในการส่งใบประกาศนียบัตร

  หมายเหตุ จะไม่มีการสมัครและรับชิพในวันแข่งขัน 
  หากยกเลิกการสมัครจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถจะวิ่งแทนกันได้

  การรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และของที่ระลึก (23-24 ม.ค. 58)
  นักวิ่งในประเภทมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน จะใช้ชิพในการจับเวลา โดยประเภททั่วไป จะตัดสินด้วยเวลาสิ้นสุด (Finish Time) ส่วนประเภทกลุ่มอายุจะตัดสินด้วยเวลาสุทธิ (Net Time) นักวิ่งสามารถติดต่อขอรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และของที่ระลึกได้ในวันที่ 23-24 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.-19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  *ผู้สมัคร อายุ 60-69 ปี ครึ่งราคา
  *ผู้สมัคร อายุ 70 ปีขึ้นไปสมัครฟรี

  งานนี้ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ย

  4.1/5

  จากผู้ประเมิน 3 คน

  การประเมินจากสมาชิก

  jirasak

  27 ก.พ. 58 16:56

  คะแนนประเมิน

  คะแนนเฉลี่ย

  3.8/5

  • 1.สถานที่และเส้นทางการวิ่ง
  • 2.ความปลอดภัย
  • 3.การอำนวยความสะดวก
  • 4.อาหารและเครื่องดื่ม
  • 5.ของที่ระลึก
  ความเห็น

  alexontherun

  19 ก.พ. 58 10:44

  คะแนนประเมิน

  คะแนนเฉลี่ย

  4.2/5

  • 1.สถานที่และเส้นทางการวิ่ง
  • 2.ความปลอดภัย
  • 3.การอำนวยความสะดวก
  • 4.อาหารและเครื่องดื่ม
  • 5.ของที่ระลึก
  ความเห็น

  jittakorn

  19 ก.พ. 58 10:17

  คะแนนประเมิน

  คะแนนเฉลี่ย

  4.2/5

  • 1.สถานที่และเส้นทางการวิ่ง
  • 2.ความปลอดภัย
  • 3.การอำนวยความสะดวก
  • 4.อาหารและเครื่องดื่ม
  • 5.ของที่ระลึก
  ความเห็น

  คุณต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะให้คะแนนประเมินงานวิ่งได้

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการนี้ ฟอร์รันเนอร์พาวิ่ง

  อ่านรายละเอียดได้ใน

  ทริปนี้...ขอนแก่นมาราธอน

  รายการอื่นในจังหวัด ขอนแก่น

  (ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2564 ถึง 25 ธันวาคม 2564)

  Khon Kaen International Ultra Run 2021 (27 พ.ย. 64)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)