If you want to win a race try the 100 meter. If you want to win an experience try the marathon.
Emil Zatopek
Czech runner

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12

  วันที่25 มกราคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
  ระยะ4.5 / 11.5 / 21.1 / 42.195
  ติดต่อ08-1974-0784
  12th Khon Kaen International Marathon
  วันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558


  เวลาปล่อยตัว
  มาราธอน Marathon (42.195 km):                     04.15 น.
  ฮาล์ฟ มาราธอน Half Marathon (21.10 km):              05.25 น.
  มินิมาราธอน Mini Marathon (11.55 km):              06.00 น.
  เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Walk Fun Run (4.5 km):                08.00 น.

  ประเภทการแข่งขัน 
  มาราธอน Marathon  
  ประเภททั่วไปและกลุ่มอายุ 
  กลุ่มอายุ (ชาย) 
  18-34 ปี35-39 ปี
  40-44 ปี45-49 ปี
  50-54 ปี55-59 ปี
  60-64 ปี65 ปีขึ้นไป

  กลุ่มอายุ (หญิง) 
  18-29 ปี30-39 ปี
  40-44 ปี45-49 ปี
  50-54 ปี55-59 ปี
  60 ปีขึ้นไป

  ฮาล์ฟ มาราธอน Half Marathon  
  ประเภททั่วไปและกลุ่มอายุ 
  กลุ่มอายุ (ชาย) 
  16-29 ปี30-34 ปี
  35-39 ปี40-44 ปี
  45-49 ปี50-54 ปี
  55-59 ปี60-64 ปี
  65 ปีขึ้นไป 

  กลุ่มอายุ (หญิง) 
  16-29 ปี30-39 ปี
  40-44 ปี 45-49 ปี
  50-54 ปี55-59 ปี
  60 ปีขึ้นไป

  มินิ มาราธอน Mini Marathon  
  ประเภททั่วไปและกลุ่มอายุ 
  กลุ่มอายุ (ชาย) 
  12-13 ปี14-15 ปี
  16-17 ปี18-19 ปี
  20-24 ปี25-29 ปี
  30-34 ปี35-39 ปี
  40-44 ปี45-49 ปี
  50-54 ปี55-59 ปี
  60-64 ปี65 ปีขึ้นไป 

  กลุ่มอายุ (หญิง) 
  12-13 ปี14-15 ปี
  16-19 ปี20-29 ปี
  30-39 ปี40-49 ปี
  50-59 ปี60 ปีขึ้นไป

  เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ไม่จำกัดอายุ

  รางวัล 
  ผู้ที่เข้าเส้นชัย อันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอนจะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลพระราชทาน และผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับที่ 2-5 จะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศ รวมทั้งผู้ที่มีเวลาสุทธิ อันดับแรก ในประเภทกลุ่มอายุ จะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลประเภททั่วไปแล้วจะไม่ได้รับรางวัลประเภทกลุ่มอายุ นอกจากนี้ผู้ที่เข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนดในประเภทมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน จะได้รับเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร ส่วนประเภทเดินวิ่งผู้ที่เข้าเส้นชัย 10,000 คนแรกจะได้รับเหรียญรางวัล  รางวัลพิเศษ
  นักวิ่งมาราธอนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดและทำลายสถิติในรอบ 11 ปี จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาท

  วิธีการสมัคร
  สามารถสมัครได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
  1. นักวิ่งที่มีที่อยู่ในไทย สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.khonkaenmarathon.com และ พิมพ์ใบชำระเงินไปชำระที่ธนาคารที่ท่านเลือก ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ที่ระบุในเอกสารการชำระเงิน หากพ้นกำหนดคณะกรรมการจะเรียกเก็บเงินเพิ่มตามอัตราของวันที่ชำระเงิน และธนาคารจะแจ้งการชำระเงินให้มหาวิทยาลัยทราบโดยอัตโนมัติ
  2. ส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติสั่งจ่าย น.ส.ธนรัตน์ สอนสา ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งถึง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 กำหนดถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายในวันที่ 22 มกราคม 2558 
  3. สมัครโดยตรงที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทำการตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านประตูเจ้าพ่อมอดินแดง (ประตู 2) ภายในวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 16.30 น. โดยแสดงบัตรประชาชนและแจ้งที่อยู่ในการส่งใบประกาศนียบัตร

  หมายเหตุ จะไม่มีการสมัครและรับชิพในวันแข่งขัน 
  หากยกเลิกการสมัครจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถจะวิ่งแทนกันได้

  การรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และของที่ระลึก (23-24 ม.ค. 58)
  นักวิ่งในประเภทมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน จะใช้ชิพในการจับเวลา โดยประเภททั่วไป จะตัดสินด้วยเวลาสิ้นสุด (Finish Time) ส่วนประเภทกลุ่มอายุจะตัดสินด้วยเวลาสุทธิ (Net Time) นักวิ่งสามารถติดต่อขอรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และของที่ระลึกได้ในวันที่ 23-24 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.-19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  *ผู้สมัคร อายุ 60-69 ปี ครึ่งราคา
  *ผู้สมัคร อายุ 70 ปีขึ้นไปสมัครฟรี

  งานนี้ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ย

  4.1/5

  จากผู้ประเมิน 3 คน

  การประเมินจากสมาชิก

  jirasak

  27 ก.พ. 58 16:56

  คะแนนประเมิน

  คะแนนเฉลี่ย

  3.8/5

  • 1.สถานที่และเส้นทางการวิ่ง
  • 2.ความปลอดภัย
  • 3.การอำนวยความสะดวก
  • 4.อาหารและเครื่องดื่ม
  • 5.ของที่ระลึก
  ความเห็น

  alexontherun

  19 ก.พ. 58 10:44

  คะแนนประเมิน

  คะแนนเฉลี่ย

  4.2/5

  • 1.สถานที่และเส้นทางการวิ่ง
  • 2.ความปลอดภัย
  • 3.การอำนวยความสะดวก
  • 4.อาหารและเครื่องดื่ม
  • 5.ของที่ระลึก
  ความเห็น

  jittakorn

  19 ก.พ. 58 10:17

  คะแนนประเมิน

  คะแนนเฉลี่ย

  4.2/5

  • 1.สถานที่และเส้นทางการวิ่ง
  • 2.ความปลอดภัย
  • 3.การอำนวยความสะดวก
  • 4.อาหารและเครื่องดื่ม
  • 5.ของที่ระลึก
  ความเห็น

  คุณต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะให้คะแนนประเมินงานวิ่งได้

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการนี้ ฟอร์รันเนอร์พาวิ่ง

  อ่านรายละเอียดได้ใน

  ทริปนี้...ขอนแก่นมาราธอน

  รายการอื่นในจังหวัด ขอนแก่น

  (ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึง 16 ตุลาคม 2562)

  น้ำพองหลังเขียว มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 (3 ส.ค. 62)
  Dutch Mill Selected Passion Partner Run (3 ส.ค. 62)
  KOW RUN 2019 (15 ก.ย. 62)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)