I always loved running... it was something you could do by yourself, and under your own power. You could go in any direction, fast or slow as you wanted, fighting the wind if you felt like it, seeking out new sights just on the strength of your feet and the courage of your lungs.
Jesse Owens

เอเชี่ยนพัทยามาราธอน 2556

  วันที่21 กรกฎาคม 2556 (อาทิตย์)
  สถานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช จ.ชลบุรี
  ระยะ3.5 / 10.55 / 21.1 / 42.195
  ผู้จัดเมืองพัทยา
  ติดต่อ0-3825-3127-9
  เว็บ
  เฟซบุ๊กเพจ
  Line ID

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ขอบคุณข้อมูลตำแหน่งแผนที่จากคุณ sosc24

  รายการอื่นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2556

  เมืองเงาะซูเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 10 (สุราษฎร์ธานี)
  เค แอนด์ เค เดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 7 (สงขลา)

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)