Your training partners are key to your success, and friendships based on your runs together are strong.
Bill Rodgers
American Marathoner

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 10

  วันที่27 มกราคม 2556 (อาทิตย์)
  สถานที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
  ระยะ4.5 / 11.55 / 21.1 / 42.195
  ติดต่อ0-4320-2388-9,0-4320-2222-41 ต่อ 1900,1499

  รายการอื่นในจังหวัด ขอนแก่น

  (ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ถึง 9 มีนาคม 2560)

  วิ่งหานม (25 ธ.ค. 59)
  ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2017 (29 ม.ค. 60)

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)