Being runner means you are now "free" to win and lose and live life to its fullest.
Bill Rodgers
American marathoner

เชิงทะเลมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8

  วันที่12 สิงหาคม 2555 (อาทิตย์)
  สถานที่สนง.เทศบาลตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  ระยะ3.5 / 13 / 21
  ติดต่อ08-6685-3959,0-7632-4440

  รายการอื่นในจังหวัด ภูเก็ต

  (ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2560 ถึง 26 กรกฎาคม 2560)

  กะตะ-กะรน มินิมาราธอน ครั้งที่ 11 (21 พ.ค. 60)
  BISP Run the Hour and Fun Run (28 พ.ค. 60)
  Rotary Phuket South Charity Run 2017 (28 พ.ค. 60)
  ลากูน่าภูเก็ตมาราธอนนานาชาติ (3 มิ.ย. 60)
  ลากูน่าภูเก็ตมาราธอนนานาชาติ (4 มิ.ย. 60)
  Andaman Trail 2017 (18 มิ.ย. 60)

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)