You can fight without ever winning,
but never ever, win without a fight.
Rush

เชิงทะเลมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8

  วันที่12 สิงหาคม 2555 (อาทิตย์)
  สถานที่สนง.เทศบาลตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  ระยะ3.5 / 13 / 21
  ติดต่อ08-6685-3959,0-7632-4440

  รายการอื่นในจังหวัด ภูเก็ต

  (ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ถึง 28 ตุลาคม 2559)

  Thanyapura King of the Mountain (4 ก.ย. 59)
  2nd Accor "Heartbreak" Hill Mini-marathon (18 ก.ย. 59)
  เมืองไทยภูเก็ตป่าตองฮาล์ฟมาราธอน 2016 (23 ต.ค. 59)

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)