When You Cross the Finish Line, No Matter How Slow or Fast, It Will Change Your Life Forever
Dick Beardsley
American marathoner

เชิงทะเลมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8

   เชิงทะเลมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8

   วันที่12 สิงหาคม 2555 (อาทิตย์)
   สถานที่สนง.เทศบาลตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
   ระยะ3.5 / 13 / 21
   ผู้จัด
   ติดต่อ08-6685-3959,0-7632-4440
   เว็บ
   เฟซบุ๊กเพจ

   พื้นที่โฆษณา

   คำนวณความเร็วและฝีเท้า

   ระยะทาง : เมตร

   เวลา :


   ชม.

   นาที

   วินาที

   ความเร็ว (กม./ชม.)
   0
   ฝีเท้า (นาที/กม.)
   0
   Ads box
   (180x150)