Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.
Japanese proverb

เชิงทะเลมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8

  วันที่12 สิงหาคม 2555 (อาทิตย์)
  สถานที่สนง.เทศบาลตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  ระยะ3.5 / 13 / 21
  ผู้จัด
  ติดต่อ08-6685-3959,0-7632-4440
  เว็บ
  เฟซบุ๊กเพจ
  Line ID

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)