When you win, say nothing. When you lose, say less.
Paul Brown
American football coach

เชิงทะเลมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8

  วันที่12 สิงหาคม 2555 (อาทิตย์)
  สถานที่สนง.เทศบาลตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  ระยะ3.5 / 13 / 21
  ติดต่อ08-6685-3959,0-7632-4440

  รายการอื่นในจังหวัด ภูเก็ต

  (ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 27 พฤษภาคม 2560)

  ถลางชนะศึกมินิมาราธอน ครั้งที่ 8 (12 มี.ค. 60)
  วิ่งซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์นานาชาติ ภูเก็ต (19 มี.ค. 60)
  XTERRA PHUKET – APRIL 01, 2017 (1 เม.ย. 60)

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)