When You Cross the Finish Line, No Matter How Slow or Fast, It Will Change Your Life Forever
Dick Beardsley
American marathoner

ราชมงคลเมืองช้างมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 12

  วันที่18 พฤศจิกายน 2555 (อาทิตย์)
  สถานที่ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์
  ระยะ10.5 / 21.1
  ผู้จัด
  ติดต่อ08-0464-7333
  เว็บ
  เฟซบุ๊กเพจ

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)