Runners just do it - they run for the finish line even if someone else has reached it first.
(Unknown)

"วิ่งเพื่อน้อง" มินิมาราธอนเพื่อการกุศลครั้งที่ 8

  วันที่16 กันยายน 2555 (อาทิตย์)
  สถานที่สวนหลวง ร. 9
  ระยะ10
  ผู้จัด
  ติดต่อ022660123
  เว็บ
  เฟซบุ๊กเพจ
  Line ID

  แผนที่สถานที่แข่งขัน


  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)