Every passions has its destiny
Billy Mills
American Runner

ฟันรัน-มินิมาราธอนจักรยานเสือภูเขา

  วันที่12 สิงหาคม 2555 (อาทิตย์)
  สถานที่รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี จ.สงขลา
  ระยะ3.5 / 10.5
  ติดต่อ08-1275-5694,08-1798-7200

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)