If you want to win a race try the 100 meter. If you want to win an experience try the marathon.
Emil Zatopek
Czech runner

ลานสกามาราธอน

  วันที่17 มิถุนายน 2555 (อาทิตย์)
  สถานที่ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
  ระยะ3.5 / 10.5 / 42.195
  ติดต่อ08-1747-9026,08-6026-6573

  รายการอื่นในจังหวัด นครศรีธรรมราช

  (ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ถึง 24 มกราคม 2560)

  ฉลองรัฐ เดิน วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 (27 พ.ย. 59)

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)