๏ มาราธอน สอนจิต รู้ผิดถูก     มาราธอน หว่านปลูก อุดมผล
มาราธอน กอบเกื้อ เอื้อกมล      มาราธอน เตือนตน รู้ประมาณ 
ตะวันฉาย

โครงการวิ่งมินิมาราธอน กศน.อ.เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5

  วันที่7 มกราคม 2555 (เสาร์)
  สถานที่สนง.บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1. ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  ระยะ10.5
  ผู้จัดรพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง
  ติดต่อ0-5321-3100

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)