The will to win means nothing without the will to prepare.
Juma Ikangaa
Tanzanian Marathoner

เดิน-วิ่ง ตามรอยพ่อนันทบุรีฯ มินิมาราธอน 2021

  วันที่28 กุมภาพันธ์ 2564 (อาทิตย์)
  สถานที่โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
  ระยะ10.5 / 5 / 3
  ติดต่อ
  เพจเฟซบุ๊ก
  สมัครออนไลน์

  บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  15 กุมภาพันธ์ 2564
  เลื่อนเป็น 12 ธันวาคม 2564

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)