Mind is everything; muscle - pieces of rubber. All that I am, I am because of my mind.
Paavo Nurmi

RUN for Quality of LIFE 2nd / 2021

  วันที่28 กุมภาพันธ์ 2564 (อาทิตย์)
  สถานที่อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
  ระยะ13 / 5
  ติดต่อ
  เพจเฟซบุ๊ก
  ไลน์

  @585jglwo

  บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  15 กุมภาพันธ์ 2564

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)