Run when you can, walk if you have to, crawl if you must; just never give up
Dean Karnazes
Ultrarunner

แล่นบักคัก ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5

  วันที่21 กุมภาพันธ์ 2564 (อาทิตย์)
  สถานที่สนามสมเด็จพระนเรศวร จ.หนองบัวลำภู
  ระยะ22.5/10.5/4.5
  ติดต่อ0810571535
  เว็บ

  บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  30 มกราคม 2564

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)