The will to win means nothing without the will to prepare.
Juma Ikangaa
Tanzanian Marathoner

Kumphawapi HALF Marathon 2021

  วันที่28 กุมภาพันธ์ 2564 (อาทิตย์)
  สถานที่สโมสรโรตารีหมากแข้ง จ.อุดรธานี
  ระยะ21 / 10 / 5
  ติดต่อ
  เว็บ
  เพจเฟซบุ๊ก

  บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  15 กุมภาพันธ์ 2564
  เลื่อนเป็น 6 มิถุนายน 2564

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)