ตารางการแข่งขันวิ่งทั่วไทย

ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555

สนับสนุนโดย www.forrunnersmag.com

ตุลาคม 2554

วันที่รายการระยะสถานที่ผู้จัดติดต่อ
1
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม รพ.สต.ดอนยาว 5ศาลากลางบ้านขาว จ.สกลนครรพ.สต.ดอนยาว0-4278-1239
1
เสาร์หลวงพ่อคูณ มินิมาราธอน (ครั้งที่ 11) 5/10อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมารพ.ด่านขุนทด0815477959
1
เสาร์วิ่งจ้้าวสนาม บ้านหนองแสงคำ 2.4 / 10รพ.สต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนครต.นาซอ รพ.สต.นาซอ
2
อาทิตย์เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ 2554 (ครั้งที่ 13) 2.5/10สวนหลวง ร๙ กทม.สภาผู้สูงอายุฯ / JOG&JOY027411900,08-1498-9865
2
อาทิตย์พัทลุงมินิ และฟันรันสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 1 4 / 10.5สนามกีฬากลาง จ.พัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง08-1766-3317, 08-1897-8226
2
อาทิตย์เทศบาลเนินพระ-วีนิไทย ซุปเปอร์มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5/15.1ชายหาดแสงจันทร์ สุชาดา อ.เมือง จ. ระยองเทศบาลเนินพระ038 686902, 038686773, 0868228904
2
อาทิตย์เดิน-วิ่ง 99 ปีอัมพวันมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 3 / 10.5โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม08-4001-2385,08-6677-4161,08-5181-1854
2
อาทิตย์วิ่งจ้าวสนาม นาคำ 2.4 / 5.5รพ.สต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนครรพ.สต.นาคำ อ.วานรนิวาส
2
อาทิตย์Jelapang padi supermarathon 10 / 55ประเทศมาเลเซีย
8
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม อ.ส่องดาว 2.4 / 10โรงเรียนส่องดาววิทยาคม อ.ส่องดาว จ.สกลนครอ.ส่องดาว08-1263-1411
8
เสาร์BMW. Amari Midnight Run 2011 6/12โรงแรมอมารี ประตูน้ำโรงแรมอมารี ประตูน้ำ026539000
8
เสาร์วิ่งสะสมระยะทาง รพ.คำตากล้า 5จ.สกลนคร
9
อาทิตย์มาบตาพุดมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 11.508-1295-0319,08-1996-7003,08-1458-0026
9
อาทิตย์วิ่งปราสาทผึ้งมินิมาราธอน 11.5 กม.(ครอบครัวผาแดงนางไอ่) ครั้งที่ 3 11.5ณ สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ (สวนแม่ สวนลูก) เขตเทศบาลเมืองสกลนครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร089-863-5353, 086-223-6606, 081-592-6041
9
อาทิตย์เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พินิจสัมพันธ์คืนเด็กดีสู่สังคม 10.5ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ 08-7515-0570,0-2141-6512-4
15
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม สอ.ส้งเปือย 2.4 / 5สอ.ส้งเปือย จ.สกลนครสอ.ส้งเปือย08-1263-1411
16
อาทิตย์วิ่งจ้าวสนาม โรงเรียนบ้านหนองสะไน 2.4 / 5โรงเรียนบ้านหนองสะไน อ.กุดบาก จ.สกลนคร08-4428-7105
16
อาทิตย์วิ่งจ้าวสนาม รพ.สต.ภูวง 10รพ.สต.ภูวง จ.สกลนครรพ.สต.ภูวง0-4278-1239
16
อาทิตย์กลุ่มปตท. มาราธอน 2011 3 / 10 / 21.1 / 42.195สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สี่แยกมาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยองอเมซิ่งฟิวด์ & ปตท.0-2277-6670-1, 0-2276-3605, 08-9065-7831
16
อาทิตย์เดิน-วิ่งคลองวาดครั้งที่ 1 4
16
อาทิตย์วิ่งจ้าวสนาม รพ.สต.นาซอ 5จ.สกลนคร
21
ศุกร์วิ่งรณรงค์คนอ่าวลึกไร้พุง 8.5โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่0-7568-1159,0-7568-1065
22
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม รพ.สต.หนองแวง 10จ.สกลนคร
22
เสาร์เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (วิ่งฟรี) 8.4 / 4.2ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา08-1541-2966,08-1963-0656
22
เสาร์วิ่งเพื่อการอ่าน Run for Read (วิ่งฟรี) 3 / 8บ้านทำเนียบ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรีชุมชนบ้านทำเนียบ
23
อาทิตย์วิ่งจ้าวสนาม ต.บ่อแก้ว 5จ.สกลนคร
29
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม อ.โคกศรีสุพรรณ 2.4 / 10โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนครอ.โคกศรีสุพรรณ08-1263-1411
30
อาทิตย์วิ่งสุขใจชมไพรปากช่อง เทิดไท้องค์ราชา ครั้งที่ ๖ 5 / 10.5 / 21.1อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาชมรมวิ่งปากช่อง/เทศบาลปากช่อง0897178330,08-1621-7850,08-6253-0725
30
อาทิตย์Grand Pre-Race Satandard Chartered Bangkok Marathon (ยกเลิก)32/20/10ลานคนเมือง กทม.สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพฯ022776670-1
30
อาทิตย์นครพนมซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2011 5 / 11 / 22สนง.อธิการบดี (เดิม)มหาวิทยาลัยนครพนม08-1769-3251,08-1068-6768

พฤศจิกายน 2554

วันที่รายการระยะสถานที่ผู้จัดติดต่อ
4
ศุกร์วิ่งจ้าวสนาม อบต.วาริชภูมิ 5อบต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครอบต.วาริชภูมิ0-4278-1239
5
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม สอ.วังเยี่ยม 2.4 / 10โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม อ.วังเยี่ยม จ.สกลนครสอ.วังเยี่ยม08-1263-1411
5
เสาร์วิ่งใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษาฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 12โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร08-9631-1166,08-1883-7111
6
อาทิตย์วิ่งร้อยบาง อบจ.สุราษฎร์ฯ-ฮาล์ฟมาราธอน 2011 3.5 /10.5 / 21.1ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี08-1536-4338,08-9646-3336
6
อาทิตย์สุโขทัยมาราธอน 2011 42.195อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย08-9961-5218
6
อาทิตย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม่) มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 3 / 9.7สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จ.เชียงใหม่08-2617-1484,08-6190-8098,08-1764-4898
6
อาทิตย์วิ่งจ้าวสนาม ต.บ่อแก้ว 5จ.สกลนคร
6
อาทิตย์วิ่งจ้าวสนาม สอ.นาซอ 5จ.สกลนคร
12
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม อ.สว่างแดนดิน 2.4 / 10โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนครอ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร08-1263-1411
12
เสาร์แฮริสมินิมาราธอน 6.3จ.เชียงใหม่ร.ร.ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย0-5324-2038
12
เสาร์PTIS Run Series ครั้งที่ 2 3 / 10จ.เชียงใหม่0-5330-1500
13
อาทิตย์หนองบัว มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 12 3.5/10/21นครสวรรค์มูลนิธิหนองบัว ชมรมเดินวิ่งหนองบัว0818866518
13
อาทิตย์บัวตองมินิมาราธอน ครั้งที่ 9 10.5จ.แม่ฮ่องสอนรพ.ขุนยวม0-5369-1017
13
อาทิตย์เสนีย์รณยุทธมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 12.1จ.อุดรธานีกก.ตชด.ที่ 2408-0415-4549
13
อาทิตย์Wangthong Group Run For Kids (ถ้วย+เงินรางวัล) (เลื่อน)3 / 10กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีจ๊อก แอนด์ จอย0-2741-1900,08-1498-9865
13
อาทิตย์Trio for justice ครั้งที่ 3 5 / 10 / 21อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
13
อาทิตย์เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติมหาราชจอมราชัน (ถ้วย+เงินรางวัล) (เลื่อน)5 / 11.55 / 22.5สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ08-9148-0288
13
อาทิตย์วิ่งข้ามทุ่งชมป่าครอสคันทรี หนองหมื่นถ่านวิทยา ครั้งที่ 7 3 ก.ม. / 12.5 ก.ม.ณ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ครูสัมพันธ์ จันทร์สำราญ 089-2789464
13
อาทิตย์ร้อยเอ็ดมาราธอน "วิ่งเพื่อสิ่งสุดท้ายของชีวิต ครั้งที่ 2" 3.5 / 10.5 / 42.195วัดโนนสวรรค์ ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดชมรมวิ่งจิมรันนิ่ง08-9994-5444,08-4523-3636
19
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม สอ.หนองแวง 2.4 / 10สอ.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนครสอ.หนองแวง08-1263-1411
19
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม โรงเรียนบ้านกุดไหฯ 2.4 / 5โรงเรียนบ้านกุดไหฯ อ.กุดบาก จ.สกลนคร08-4428-7105
19
เสาร์ศึกษาศาสตร์ มก.เดิน-วิ่งมินิมาราธอน 2554 ครั้งที่ 20 ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ0-2942-8268,0-2942-8274
19
เสาร์เดิน-วิ่งการกุศล สนตอ. ครั้งที่ 11 (เลื่อน)9รร.เตรียมอุดม0-2252-2325
20
อาทิตย์ราชมงคลเมืองช้างมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 11 5 / 10.5 / 21.1ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์08-1967-9579,08-9717-7240,08-9949-1220
20
อาทิตย์วิ่งสานสัมพันธ์ชมรมวิ่งฯ 15 / 18 / 30 / 32จ.สงขลา08-1957-8667,08-1959-9199,08-1277-9833
20
อาทิตย์Penang Bridge International Marathon 21 / 42.195มาเลเซีย
20
อาทิตย์พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 8 11.9จ.ภูเก็ต
26
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม อ.เต่างอย 10รพ.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนครอ.เต่างอย0-4278-1239
26
เสาร์สืบนทีธรรมมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 11.8โรงเรียนสืบนทีธรรม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่0-5381-7090,0-5312-4266,08-4611-5997
26
เสาร์เดิน-วิ่ง 122 ปีสุริยวงศ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 3 / 10.5โรงเรียนสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี08-7857-1899,08-1880-8181,08-7806-5160
26
เสาร์ดาราวิทยาลัยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษามินิมาราธอน 54 10.5โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่0-5324-1039, 0-5324-4654, 0-5330-0437-8
26
เสาร์มหกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 8 ปั่น 13 กม./ 22 กม./ แอโรบิค 1 ชม.โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน08-1784-1218
27
อาทิตย์ลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬานานาชาติ 2011 1.8+55+12ภูเก็ตลากูนาไตรกีฬา
27
อาทิตย์วิ่งสู้เอดส์ 2554 ครั้งที่ 15 (เลื่อน)2.5/10กระทรวงสาธารณสุขสมาคมพัฒนาประชากรฯ/JOG&JOY027411900
27
อาทิตย์หลั่งเหงื่อเพื่อยืดอายุ อ.หนองเสือ ครั้งที่ 10 (วิ่งฟรี) (เลื่อน)10ถนนเลียบคลองสิบหน้าโรงพยาบาลหนองเสือ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี0-2549-1053-4 ต่อ 302,502
27
อาทิตย์เพื่อนสวนลุมมินิมาราธอน 2.5 / 10.99สวนลุมพินี กรุงเทพฯชมรมนักวิ่งเพื่อนสวนลุม08-1658-4704,08-1373-7416,08-1846-8488
27
อาทิตย์เดิน-วิ่งการกุศล 84 พรรษามหาราชามินิมาราธอน 2011 10.5อบต.พลูตาหลวง ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี08-1762-5568,08-6052-4510
27
อาทิตย์แม่สอดมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 5 / 11.2สะพานมิตรภาพไทย-พม่า ศูนย์การค้าแม่เมยซิตี้ จ.ตากชมรมเดิน-วิ่งแม่สอด0-5553-1229,0-5553-1224
27
อาทิตย์วิ่ง 84 ชั่วโมง วิ่งผลัด 84 กิโลเมตร เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (27-30) 84 กม./84 ชม.โรงพยาบาลวาริชภูมิ จ.สกลนครโรงพยาบาลวาริชภูมิ0-4278-1032, 08-1954-7655, 08-9994-5444
27
อาทิตย์กฟผ.โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีมินิมาราธอน 3.5 / 10.5กฟผ.โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี08-4052-0807,08-9724-4135
27
อาทิตย์บึงราชนกมาราธอน ครั้งที่ 1 (เลื่อน)3.5/10.5/21.1/42.195ณ บึงราชนก อ.วังทอง จ.พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก08-4153-2635
27
อาทิตย์เดิน-วิ่ง-ปั่น การกุศลวิชัยวิทยามินิมาราธอน ครั้งที่ 7 2.5 / 11โรงเรียนวิชัยวิทยา ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่0-5327-4468, 08-6654-1300
27
อาทิตย์เดิน-วิ่ง-ปั่น เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 8 4 / 10.5โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน08-1784-1218
28
จันทร์วิ่งจ้าวสนาม อ.เต่างอย 2.4 / 10โรงพยาบาลเต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนครอ.เต่างอย08-1263-1411

ธันวาคม 2554

วันที่รายการระยะสถานที่ผู้จัดติดต่อ
3
เสาร์โรตารี่ภูกระดึง-เลยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 8โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ภูกระดึง เลย08-9777-4158
3
เสาร์เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา "เทศบาล ต.บางวัวคณารักษ์" (ถ้วย+เงินรางวัล) 2.5 / 17.33เทศบาล ต.บางวัวคณารักษ์ บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา08-9894-3874,08-1907-3184,08-1437-7795
3
เสาร์ฝั่งต้ามินิมาราธอน ครั้งที่ 3 2 / 5 / 10.3เทศบาล ต.เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา0-5449-5715,0-5449-5110
3
เสาร์ศรัทธาสมุทรเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 7โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม08-9220-6405
3
เสาร์วิ่งเบิกไพรจอมบึงมินิมาราธอน 10.5จ.ราชบุรี
3
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม อ.เจริญศิลป์ 5จ.สกลนคร
3
เสาร์บึงบูลซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 14จ.ศรีสะเกษ
4
อาทิตย์วิ่งจ้าวสนาม โรงพยาบาลวานรนิวาส 2.4 / 5สวนสุขภาพเทศบาล ต.วานรนิวาส จ.สกลนครโรงพยาบาลวานรนิวาส08-1263-1411
4
อาทิตย์ระยองมาราธอน 2554 3/10.5/21.1/42.195สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง บ้านเพ จ.ระยองชมรมบ้านเพเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ038-651149, 089-2442788
4
อาทิตย์เดิน-วิ่ง มินิมาราธอนเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ครั้งที่ 4 (ยกเลิก)5 / 10.5วัดกลางคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานีอบต.คลองสาม คลองหลวง จ.ปทุมธานี0-2524-0752-3,08-4073-6655,08-9765-1960
4
อาทิตย์เดิน-วิ่ง 84 พรรษามหาราชันย์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 7 / 10.5 / 22.2ทะเลสาบน้ำจืด เทศบาล ต.สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี08-1272-9922,08-1651-2991,08-1581-4249
4
อาทิตย์เศรษฐศาสตร์มินิมาราธอน 10.5จ.เชียงใหม่ม.พายัพ0-5385-1478
4
อาทิตย์เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ครั้งที่ 1 (ถ้วย+เงินรางวัล) 3 / 10.5 / 21.1โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร์08-1966-1443,0-44511757
4
อาทิตย์เสริมสร้างสุขภาพชุมชนสามัคคีธรรมมินิมาราธอน 10ครัสตจักรสามัคคีธรรม (แม่สะลาบ) ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่08-6114-4650,08-1881-5512,08-6731-0565
4
อาทิตย์มมส. - มหาสารคามมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6 (ถ้วย+เงินรางวัล) 4 / 10.5 / 21.1ม.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม08-1545-5626
4
อาทิตย์วิ่งขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 3 / 10.5 / 21.1จ.ศรีสะเกษ0-4566-1381,08-9719-8800,0-4566-1422,0-4566-1432
4
อาทิตย์มินิมาราธอนเทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา 5อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
4
อาทิตย์เมืองงาช้างดำมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน (ถ้วย+เงินรางวัล) 3 / 5.5 / 10.5 / 21.1โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน08-9431-8750
4
อาทิตย์มาเก๊ามาราธอน 2011 42.195
4
อาทิตย์สิงคโปร์มาราธอน 2011 42.195
4
อาทิตย์ราชสีมาวิ่งเพื่อพ่อ 10จ.นครราชสีมา
5
จันทร์หม้อห้อมมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 12 3.5 / 10.5 / 21.5สนามกีฬาเทศบาล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่08-9461-1640,08-5444-5191
5
จันทร์5 ธันวาควอเตอร์มาราธอน 3.5 / 10.5สวนลุมพินี กรุงเทพฯกล้วยน้ำไทยมูลนิธิ0-2930-6089
5
จันทร์เดิน-วิ่งตามรอยพ่อ 84 พรรษา ครั้งที่ 4 3 / 6ลานพระรูป ร.5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา08-1957-8667,08-1599-0731
5
จันทร์วิ่งชมสวน-ทำบุญตักบาตร (วิ่งฟรี) 6หอรัชมงคล สวนหลวง ร. 9
10
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม อ.พังโคน 2.4 / 10โรงเรียนบ้านพังโคนจำปาสามัคคี อ.พังโคน จ.สกลนครอ.พังโคน08-1263-1411
10
เสาร์Tour Of CMU วิ่งมินิมาราธอน 10.5ศาลาอ่างแก้ว ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่0-5394-3320,0-5394-3466
10
เสาร์เดิน-วิ่ง มหากุศล นครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 3/10.5กรุงเทพโรงพยาบาลนครธน024509999
10
เสาร์เดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 10.5/6เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิษถ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย055-461140 (3500), 081-5324637, 02-4365020, 089-8587359
10
เสาร์เทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน ครั้งที่ 10 (ถ้วยพระราชทานฯ) 11วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่0-5321-7708-9,0-5322-2276,0-5322-1599
10
เสาร์ดิ เอสซีลอร์บางกอก อีโค ชาเลนจ์ 2011 ผจญภัยหนองจอก08-4849-9388
11
อาทิตย์วิ่งจ้าวสนาม รพ.วาริชภูมิ 5รพ.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครรพ.วาริชภูมิ0-4278-1239
11
อาทิตย์เดิน-วิ่งการกุศล ทับแก้วมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 11 5 / 10 / 21.1สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร08-5815-1203,08-6970-3646,08-5815-1203,08-1658-4704
11
อาทิตย์ไทยแลนด์ ฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ 2011 (เลื่อน)5/10/21กรุงเทพฯสมาคมธรรมศาสตร์/JOG&JOY0814989865
11
อาทิตย์เดิน-วิ่งปิยมินิมาราธอน ครั้งที่ 10 (ถ้วยพระราชทานฯ) 10.5วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่0-5324-3751
11
อาทิตย์อุทัยธานี มาราธอน 2011 (มรดกโลกห้วยขาแข้ง ถวย+เงินรางวัล) 3.5,16,42.195 (วิ่งฟรี)โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานีอบจ.อุทัยธานี089-5671873
11
อาทิตย์โอเชี่ยน ทู โอเชี่ยน (เลื่อน)120หลังสวน - ระนอง08-1612-1116
11
อาทิตย์วิ่งฝ่าสายหมอก อบจ.แพร่มาราธอน 5 / 10.5 / 42.195จ.แพร่ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพแพร่08-9262-1725
11
อาทิตย์วังสะพุงมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 4 / 10.5เทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย08-9941-4430,08-7861-5055
11
อาทิตย์หาดชมตะวันมินิมาราธอนเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 3.5 / 10.5เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 4 (เขื่อนลำปลายมาศ) ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
11
อาทิตย์เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 เทศกาลท่องเที่ยวเขาสอยดาว 4 / 10.5ที่ว่าการ อ.เขาสอยดาว ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี08-1863-9065
11
อาทิตย์เปิดโลกบึงโขงหลงมินิมาราธอน 14.5จ.บึงกาฬ
11
อาทิตย์กะทู้มินิมาราธอน ครั้งที่ 15 (ถ้วย+เงินรางวัล) 3 / 5 / 11สนง.เทศบาลเมืองกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต0-7632-1073,0-7632-1500 ต่อ 107
17
เสาร์เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนามินิมาราธอน ครั้งที่ 1 10.5วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่08-0679-5884, 08-1980-8467
17
เสาร์วิ่งจ้าวสนามบ้านหนองแสงคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 10อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร08-0178-7739
17
เสาร์เดิน-วิ่งผู้สูงอายุสกลนคร 5จ.สกลนคร
18
อาทิตย์ไทยซิกข์ มินิมาราธอน (ครั้งที่ 19) 2.6 / 5.25 / 11กรุงเทพฯสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา022248091
18
อาทิตย์วิ่งเพื่อช้างมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2011 3.5 / 5 / 10.5 / 21 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จ.กาญจนบุรีเครือข่ายอนุรักษ์ช้าง08-9836-7533, 08-5294-9210
18
อาทิตย์ทะเลบัวแดงบานหนองหารกุมภวาปีซูเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 5 / 15บ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานีสาธารณสุข อ.กุมภวาปี08-1965-8350,08-1708-8009 (ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพเทศบาลพันดอน)
18
อาทิตย์เชียงดาวมาราธอน ครั้งที่ 2 10.5 / 42.195ลานครูบาศรีวิชัยวัดแม่อี๊ด (ปากทางเข้าถ้ำเชียงดาว) ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่08-7183-7645,08-9261-2257
18
อาทิตย์อมตะมินิมาราธอน (เลื่อน)3 / 10.5นิคมอมตะ-บางปะกงอมตะนคร08-1658-4704
18
อาทิตย์เทศบาล ต.บางหญ้าแพรกมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (วิ่งฟรี) 3 / 10วัดบางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาครชมรมวิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาคร08-1916-5505,08-1843-9751
18
อาทิตย์มุกดาหาร-สะหวันนะเขตมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 4 5 / 10 / 42.195โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร08-7638-8175
18
อาทิตย์เดิน-วิ่งเทศบาล ต.โคกกลอยซูเปอร์มินิมาราธอนและฟันรัน 4 / 15สนง.เทศบาล ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาชมรมเดิน-วิ่งเทศบาล ต.โคกกลอย08-1397-2505,0-7658-1400
18
อาทิตย์ซำสูงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 3 / 11.5เทศบาล ต.ซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น08-7944-3232, 08-9577-9339
18
อาทิตย์ไลออนส์อู่ทองมินิมาราธอน ครั้งที่ 16 (วิ่งฟรี) 3 / 10ลานกีฬาศาลเจ้าพ่อพระยาจักร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี08-1880-1297,08-1937-2493,08-1874-1678
18
อาทิตย์เดิน-วิ่ง FUN RUN มหกรรมการแข่งขันกีฬามหามงคลเฉลิมพระเกียรติ (วิ่งฟรี) 5.9ลานน้ำพุพญานาค อ.เมือง จ.หนองคายชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพหนองคาย08-1237-0043,08-9711-5528
18
อาทิตย์FC Run for Flood Victims 5/13ห้างอิมพีเรียลเวิล์ด สำโรง จ.สมุทรปราการสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ, อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง02-702-6767
18
อาทิตย์นเรศวรแคมป์มินิมาราธอน ครั้งที่ 9 10.5ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก0-5525-8855,0-5525-2007
18
อาทิตย์รวมน้ำใจเอฟซี..สร้างมหาปราการ..กั้นมหานทีมินิมาราธอน (ถ้วย+เงินรางวัล) 5 / 13ห้างอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง จ.สมุทรปราการ0-2702-6767,08-1556-6111,08-4148-3524
24
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม โรงพยาบาลกุดบาก 2.4 / 5โรงพยาบาลกุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร08-4428-7105
24
เสาร์อบจ.ลำพูนมินิมาราธอน ครั้งที่ 6 3.5 / 11.3สนง.อบจ.ลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน08-9191-6714
24
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม บ้านหว้าน 5จ.สกลนคร
24
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม ต.นาซอ 5จ.สกลนคร
24
เสาร์อบต.บัวลอยมินิมาราธอน 7จ.สระบุรี
24
เสาร์ไทเปซูเปอร์มาราธอนไต้หวัน 61ไต้หวัน
25
อาทิตย์ เชียงใหม่มาราธอน 2011 3/10/21/42เชียงใหม่ เชียงใหม่มาราธอน/JOG&JOY 0814989865
25
อาทิตย์หนองบัวลำภูซูเปอร์มินิฮาล์ฟมาราธอน 2011 5 / 13 / 27สนามนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู08-7950-8454
25
อาทิตย์โครงการเฉลิมพระเกียรติมหาราชจอมราชันย์ ฮาล์ฟมาราธอน 5 / 11.55 / 22.5ถ.เลียบคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ08-9148-0288, 08-4660-9494
25
อาทิตย์เฮียไก่มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 (15.30 น. เงินรางวัล) 10สวนลุมพินี กรุงเทพฯ08-1989-3599
25
อาทิตย์บึงราชนกมาราธอน ครั้งที่ 1 3.5 / 10.5 / 21.1 / 42.195บึงราชนก อ.วังทอง จ.พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก08-4153-2635
25
อาทิตย์เดิน-วิ่ง-แรลลี่ มหากุศล พุน้ำร้อนมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 3 / 10.5 / 21.1วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี08-1272-9922,08-9994-5444
25
อาทิตย์เมืองแกนฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 5 / 21.1จ.เชียงใหม่08-6654-1175
25
อาทิตย์เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพต้นยวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 6 4 / 10.5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี08-6271-1029,08-0146-7245,08-9591-9276
25
อาทิตย์อบต.บัวแดงมินิมาราธอนเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 3 / 10.5อบต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด08-1974-5931, 08-9420-1299, 08-0461-7178
25
อาทิตย์มหกรรม สาง'สุข เดิน-วิ่งเขาสามมุขสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 10 (วิ่งฟรี) 10.5 / 21.1แหลมแท่น บางแสน จ.ชลบุรี08-1834-3811
25
อาทิตย์วิ่งรวมใจผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 10จ.เพชรบูรณ์
25
อาทิตย์วิ่งจ้าวสนามศรศรี จ.สกลนคร 5จ.สกลนคร
31
เสาร์เดิน-วิ่ง วันสหประชาชาติ (สตาร์ท 00.30 น.) 6.4บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ08-1658-4704,0-2272-0142
31
เสาร์วาวีมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 10.5ลานกีฬาบ้านวาวี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย08-1033-5333, 08-1883-2391
31
เสาร์เดิน-วิ่งข้ามปีราตรีบูชาพระธาตุ 4.2วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราชชมรมวิ่งเมืองคอน08-7351-9314,08-1978-7030
31
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม ต.บ่อแก้วบ้านท่างาม 5จ.สกลนคร

มกราคม 2555

วันที่รายการระยะสถานที่ผู้จัดติดต่อ
1
อาทิตย์วิ่งจ้าวสนามบ้านหนองแคน 5จ.สกลนคร
1
อาทิตย์วิ่งสู่ปีใหม่ 2012 จ.สงขลา 4.25จ. สงขลา
7
เสาร์โครงการวิ่งมินิมาราธอน กศน.อ.เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 10.5สนง.บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1. ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง0-5321-3100
7
เสาร์เดิน-วิ่งฟ้าบานเย็นขาวมินิมาราธอน 10.5อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จ.พะเยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม0-5443-1275
7
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม อ.คำตากล้า 5จ.สกลนคร
7
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม ต.นาม่องกุดบาก 5จ.สกลนคร
8
อาทิตย์มะขามหวานมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน สัญจรน้ำตกตาดหมอก 3.5 / 10.5 / 21.1น้ำตกตาดหมอก จ.เพชรบูรณ์ชมรมวิ่งมะขามหวานเพชรบูรณ์08-1887-7708, 08-1475-2980
8
อาทิตย์โรงพยาบาลลำปางมินิมาราธอน 4 / 10.5สวนสาธารณะเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง08-1882-6646,08-3864-1431,08-4501-0387
8
อาทิตย์ไผ่โทนมินิมาราธอน ครั้งที่ 14 4.6 / 12.6โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่08-1885-2039,08-1026-9819
8
อาทิตย์วังทองกรุ๊ป Run for Kids (เลื่อน)3 / 10กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีจ๊อก แอนด์ จอย0-2741-1900
8
อาทิตย์พิมายมินิมาราธอน ครั้งที่ 18 (ถ้วย+เงินรางวัล) 5 / 10.5ลานพรมทัต อ.พิมาย จ.นครราชสีมา08-1076-5607, 08-5201-8851
8
อาทิตย์เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระราชบิดามินิมาราธอน 10.5วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร08-1843-9751, 0-3441-3525
8
อาทิตย์วิ่งสานฝันปันรักเพื่อเด็กออทิสติก จ.สงขลา 9จ.สงขลา
8
อาทิตย์เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติครบรอบ 120 ปีสมเด็จพระราชบิดาฯ 10.5จ.ราชบุรี
8
อาทิตย์วิ่งจ้าวสนามบ้านศรศรี อ.บ้านม่วง 5จ.สกลนคร
11
พุธกะเลิงมินิมาราธอน 10.5 / 3อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก08-6231-8948
14
เสาร์ฟาร์ม มข.มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 1/7.5สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น042801096
14
เสาร์50 ปีโคนมไทย-เดนมาร์คมินิมาราธอน 5 / 10.5สำนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร (เขาตาแป้น) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี08-6125-9685,08-5164-3109,08-1255-0813
14
เสาร์วิ่งจ้าวสนามจังหวัดสกลนคร ปี 10 สนามที่ 1 3 / 10เทศบาล ต.วาริชภูมิ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครสสอ.วาริชภูมิ08-1262-2129
14
เสาร์ศึกษาศาสตร์ มก.เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 20 5อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน0-2942-8268,0-2942-8274,0-2942-8277
15
อาทิตย์สสส.จอมบึงมาราธอน ปีที่ 27 9.1 / 21.1 / 42.195ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี08-1880-5612,08-7096-7264,08-5968-3350
15
อาทิตย์เดิน-วิ่งการกุศลร้อยเอ็ดซุเปอร์มินิมาราธอน (ถ้วย+เงินรางวัล) 4 / 15พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด08-5754-5025,08-1975-6714,08-1862-5427
15
อาทิตย์เวียงกุมกามมินิมาราธอน ครั้งที่ 9 3 / 10.5ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่0-5332-1253
15
อาทิตย์สีคิ้วมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 (ถ้วย+เงินรางวัล) 5 / 10.5สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพสีคิ้ว08-1718-3613, 08-1980-0102, 08-9917-8042
15
อาทิตย์พ่อขุนรามคำแหงซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 5 / 10 / 25จ.สุโขทัยชมรมวิ่ง สองจุดห้าสุโขทัย08-1680-7629
15
อาทิตย์โรงพยาบาลชุมแพมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 12 / 4รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่นโรงพยาบาลชุมแพ084-6861065, 081-3806968, 089-4177737, 087-2294770
15
อาทิตย์พูคาน่านฟ้ามินิมาราธอน ครั้งที่ 2 3 / 10.5ข่วงเมืองน่าน จ.น่าน0-5471-0248
15
อาทิตย์เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 120 ปีสมเด็จพระราชบิดา จ.ฉะเชิงเทรา (วิ่งฟรี) 2.8 / 10รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา0-3881-4375-8 ต่อ 1104, 08-1435-3590
15
อาทิตย์ตะพานหินมินิมาราธอน 3.5 / 10.5จ.พิจิตรที่ว่าการ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร0-5662-2353,08-6440-7731,0-5662-1615
15
อาทิตย์วิ่งจ้าวสนาม อำเภอวานรนิวาส สนาม 1 5จังหวัดสกลนคร
21
เสาร์จอมสุรางค์มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 5 / 10จ.อยุธยา0-3525-2270
21
เสาร์บ้านเป็ดมินิมาราธอน (ถ้วย+เงินรางวัล) 4.7 / 12.5บึงหนองโคตร อ.เมือง จ.ขอนแก่นเทศบาล ต.บ้านเป็ด0-4342-3869,0-4342-3865 ต่อ 471
21
เสาร์เชียงใหม่คริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 23 8.5โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่0-5330-2033
21
เสาร์อุตสาหกรรมเกษตร มช.มินิมาราธอน 11คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่0-5394-8207,08-5625-0725
21
เสาร์วนศาสตร์วิ่งประเพณี 15 กิโลเมตร 15สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขนคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์08-5709-9534,08-6014-8298
21
เสาร์วิ่งจ้าวสนามบ่อแก้ว อ.บ้านม่วง 5จ.สกลนคร
21
เสาร์กีฬาสาธารณสุขสกลนคร 5จ.สกลนคร
22
อาทิตย์วิ่งชมทุ่งกุ้งก้ามกรามตามรอยอาจสามารถโมเดลมินิมาราธอน 3 / 10.5อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด08-9575-4223
22
อาทิตย์โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ 2012 21.5 / 10 / 3ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง (พัทยา) จ.ชลบุรีAMA02-7189581-2
22
อาทิตย์บันยันทรีมาราธอนแนวตั้ง ครั้งที่ 12 61 ชั้นกรุงเทพฯโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ026791200
22
อาทิตย์อาชีวศึกษามินิมาราธอน ครั้งที่ 9 10.5วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่0-5322-1493,0-5341-6203
28
เสาร์โรงเรียนนานาชาตินครพายัพวิ่งการกุศลครั้งที่ 1 3 / 10โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ เชียงใหม่โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ053 110 680
28
เสาร์พญาแรดมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 (ถ้วย+เงินรางวัล) 2 / 12.5เทศบาล ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น08-1058-0326,08-6888-9699,0-4321-8169
28
เสาร์เดิน-วิ่งการกุศลครบรอบ 120 ปีแห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ 1.1 / 3.5 / 10.5กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี08-9443-5856,08-1923-6010
28
เสาร์วิ่งจ้าวสนาม รพ.สต.ปานเจริญ 5จ.สกลนคร
29
อาทิตย์ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9 4.5 / 11.55 / 21.1 / 42.195มหาวิทยาลัยขอนแก่น0-4320-2388-9
29
อาทิตย์แมคคอร์มิคมินิมาราธอน ครั้งที่ 9 10.5รพ.แมคคอร์มิค อ.เมือง จ.เชียงใหม่0-5392-1777 ต่อ 1399,1434,1435
29
อาทิตย์วิ่งสามัคคี 100 ปี คมนาคมเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษามินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 3 / 10 / 21.1จ.สมุทรปราการอเมซิ่งฟิวด์0-2277-6670
29
อาทิตย์โรงพยาบาลลานสกามินิมาราธอน ครั้งที่ 2 3.5 / 10.5โรงพยาบาลลานสกา จ.นครศรีธรรมราช0-7539-1139, 08-1271-2327
29
อาทิตย์นครแม่สอดมินิมาราธอน ครั้งที่ 6 6 / 12สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก08-1288-7352, 08-1044-9203
29
อาทิตย์หลั่งเหงื่อเพื่อยืดอายุอำเภอหนองเสือ ครั้งที่ 10 3.5/10.5อ.หนองเสือ ปทุมธานีโรงพยาบาลหนองเสือ025491053
29
อาทิตย์อมตะมินิมาราธอน 2012 ครั้งที่ 4 10.5นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี08-1658-4704
29
อาทิตย์เดิน-วิ่ง การกุศลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 / 11.5 / 22.5มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จ.สมุทรปราการ08-1376-2547, 0-2325-2010,08-6975-1218
29
อาทิตย์แสงทองฟันรันวันกตัญญู 4 / 5.5จ.สงขลา
29
อาทิตย์วิ่งจ้าวสนาม รพ.สต.บ่อแก้ว 10จ.สกลนคร

ติดตามรายละเอียด แผนที่การแข่งขัน โบรชัวร์ และบริการอื่นได้จากเว็บไซต์
www.forrunnersmag.com