ระบบประเมินผลงานวิ่ง

ระบบประเมินงานวิ่งของ forrunnersmag.com เป็นระบบที่ให้สมาชิกเว็บฟอร์รันเนอร์ ได้มีโอกาสประเมินงานวิ่งที่ได้ไปร่วมมา โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 5 เกณฑ์ ระบบนี้จะช่วยให้นักวิ่งได้ประเมิน แสดงความรู้สึก และให้คำแนะนำ ต่องานวิ่งแต่ละงาน และเป็นช่องทางให้ผู้จัดได้รับผลตอบรับจากนักวิ่งได้โดยตรง นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกงานวิ่งของนักวิ่งในอนาคตอีกด้วย

หากคุณเป็นสมาชิกเว็บฟอร์รันเนอร์ คุณก็มีสิทธิ์ให้คะแนนประเมินงานวิ่งที่ผ่านมาได้ โดยคลิกดูรายละเอียดของงานวิ่งที่ผ่านมา เว็บจะแสดงแบบฟอร์มให้คะแนนขึ้นมาเอง

งานวิ่งที่ผ่านมา 2 สัปดาห์

วันที่ชื่องาน

งานวิ่งที่มีการประเมิน 20 ครั้งล่าสุด

งานวิ่งวันที่ผลการประเมิน

พื้นที่โฆษณา

ERROR

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)