When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

Forrunners Running Club

Activities
Beginning
Executive Comittee
Members

จุดเริ่มต้น

“ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน”

นี่คือแนวคิดของชมรมของเรา เพราะเราทุกคนจะทำงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 เราได้ทำการจัดตั้งชมรมฟอร์รันเนอร์ขึ้น โดยเราได้ไปเปิดกันที่โรงแรมวินด์มิล พัทยา ซึ่งในวันนั้นตรงกับการแข่งขันวิ่งพัทยามาราธอน พวกเราซึ่งได้นัดกันไว้เรียบร้อยแล้ว หลังจากวิ่งงานพัทยาเสร็จ พวกเราจึงมาร่วมกันเปิดชมรมใหม่ขึ้น คือ ชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ ภาษาอังกฤษ Forrunners Running Club ในวันนั้นมีท่านผู้ใหญ่ให้เกียรติมาร่วมงาน เป็นสักขีพยานในการก่อตั้งชมรมขึ้นใหม่ เช่น ท่านสู่บุญ วุฒิวงศ์, สุรวัฒน์ จึงอนุวัตร, คุณกิติพงษ์ ขจรปรัชญา (เฮียไผ่), คุณพิชิต เนตรคุณ โพธิ์เจริญ และยังมีอีกหลายๆ ท่าน ซึ่งไม่ได้กล่าวในที่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหลายท่านที่เดินทางมาจากจังหวัดไกลๆ เช่น เชียงใหม่, ลำพูน, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, เพชรบูรณ์, พิจิตร, ระยอง แล้วในวันนั้นเราได้ทำการแจกเสื้อที่มีตราเอกลักษณ์ของชมรม สีดำ แดง เช่น ที่พิมพ์ไว้ด้านบนนี้ พร้อมกับการรับสมัครสมาชิกไปในตัวพร้อมกัน ในวันนั้นของการก่อตั้งชมรม เรายังไม่มีประธานชมรมเลย พวกเราจึงได้พร้อมใจกันโหวดยกมือเพื่อเลือกประธานชมรมคนแรก ซึ่งทุกคนก็ยกมือมอบหมายหน้าที่ประธานชมรมนี้ให้กับผม ซึ่งผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการเลือกครั้งนี้ ผมเองก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชมรมนี้ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป แต่เนื่องจากเวลาไม่ค่อยจะอำนวยให้ผมมากนัก ผมเองในปีหน้าก็จะขอสละสิทธิ์เพื่อให้มีการเลือกตั้งประธานคนใหม่เข้ามาบริหารต่อไป ผมเชื่อว่าทุกคนนั้นมีศักยภาพในการเป็นผู้นำทุกคน ดังนั้นทางชมรมฟอร์รันเนอร์ จึงกำหนดให้ประธานชมรมสามารถดำรงตำแหน่งได้เพียง 1 ปี ต่อหนึ่งวาระ แต่มีเงื่อนไขว่าประธาน 1 ท่าน สามารถอยู่ได้สูงสุด 2 วาระ คือ 2 ปี ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามไม่สามารถอยู่ได้เกิน 2 วาระแน่นอน

ในวันนั้นเราได้จัดเตรียมอาหารไว้อย่างมากมาย เพราะเรารู้ว่านักวิ่งหลังจากวิ่งเสร็จจะต้องรับประธานอาหาร อาหารมีมากจนเหลือ ในงานนี้เราได้รับเงินบริจาคเข้าชมรมจากท่านผู้ใหญ่ใจดี คือ เฮียไผ่ จำนวน 5,000 บาท และคุณพวงเพ็ญ 3,000 บาท ทางชมรมจะนำเงินของท่านมาเพื่อบริหารใช้จ่ายในทางที่ถูกที่ควร และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านทั้ง 2 ร่ำรวย และสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พูนสุขด้วยครับ

  วันที่ก่อตั้งชมรม
  19 กรกฎาคม 2552
  ที่ตั้งชมรม
  298/127-8 ซอยลูกหลวง 8 ถ.ลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-281 9087, 081-6418424
  แนวคิดชมรม
  “ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน”

พื้นที่โฆษณา

Advertising Area

Pace and speed caculator

Distance : meters

Time :


hours

min

sec

Speed (km/h)
0
Pace (min/km.)
0
Ads box
(180x150)