Champions do not become champions when they win the event, but in the hours, weeks, months and years they spend preparing for it. The victorious performance itself is merely the demonstration of their championship character.
T. Alan Armstrong

สูตรทำนายผลมาราธอน ตอน 2

กฤตย์ ทองคง

เป็นการทำนายผลมาราธอนที่คุณฝึกมาตลอดเวลาหลายๆเดือน  
ว่าน่าจะออกผลมาประมาณไหน   โดยใช้ผลลัพธ์การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน
มาเป็นตัวช่วยคำนวณ  ดังนี้


ให้นำเวลาฮาล์ฟมาราธอนที่คุณทำได้มาคูณด้วยสอง   
ได้เท่าไรให้บวกเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ 12 – 13 นาที   
ผลที่ได้คือ  เวลามาราธอนที่คุณอยู่ในวิสัยที่น่าจะทำได้ 


เช่น

คุณสามารถทำเวลาในระยะฮาล์ฟได้  1:40   ซึ่งก็คือ  100 นาทีเต็ม   
เมื่อคุณด้วยสอง  จะเท่ากับ 200 นาที  แล้วบวกเพิ่มเข้าไปอีก 12 – 13 นาที
  ก็จะได้  212 – 213 นาที  นั่นคือ  ช.ม. 32 นาที  เป็นต้น


สูตรนี้เหมาะใช้กับนักวิ่งผู้มีประสบการณ์  มีความรอบรู้จัดการกับตัวเอง
ได้เป็นอย่างดี  ในการเตรียมความพร้อม  มีการซ้อมเหมาะสมกับตัวเอง
มาพอประมาณ


สำหรับนักวิ่งระดับแนวหลัง  ก็คิดคำนวณเหมือนกับแนวหน้านั่นแหละ  
แต่บวกเพิ่มเข้าไปประมาณ  20 – 22 นาที   เช่นสามารถวิ่งฮาล์ฟมาราธอน
ได้ที่  2:05  ช.ม.  นั่นเท่ากับ  125 นาที


เมื่อดับเบิ้ลเข้าไปจะกลายเป็น  250  นาที   
แล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปตามข้อกำหนด  จะได้  250 22   
เท่ากับ  272  นาที   ซึ่งก็คือ   ช.ม.  32  นาที นั่นเอง


สูตรนี้กะประมาณเอาจากศักยภาพของผู้วิ่งที่น่าจะทำได้  
โดยไม่ได้คิดคำนวณองค์ประกอบปัจจัยแวดล้อมจากสนามจริง  
เช่น  ผู้วิ่งออกตัวสตาร์ท ถะโหล่  วิ่งเร็วกว่าที่ควรจะวิ่ง   
วิ่งอย่างไม่ดูตัวเอง วิ่งตามคนอื่น   หรือเกิดวิตกกังวล  ไซส์จัด  
ท้องเสีย  รองเท้ากัด   ปวดอุจาระกลางทาง   เข้าซองสตาร์ทล่าช้า   
ตะคิวกิน  หรือชนกำแพง   ที่เป็นการสุดวิสัยที่ผู้สร้างสูตรคำนวณ
จะนำปรากฏการณ์ปลีกย่อยเหล่านั้นออกมาเป็นข้อพิจารณาได้


และสูตรนี้จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อ   เขาผู้นั้นต้องผ่านการซ้อมมาบ้าง
อย่างสมเหตุสมผล  ในระดับการซ้อมที่เหมาะสมกับตัวของเขาเอง  
โดยปราศจากความบาดเจ็บ  และมีการเรียวการฝึกลงก่อนแข่ง
เพื่อคืนความสดด้วย


ต้องแจงไว้อย่างนี้   เพราะจะมีนักวิ่งจำนวนไม่น้อยมาบอก
หลังการแข่งขันเสร็จสิ้นว่า  “ไม่เห็นจะแม่นเลย”  
ก็เพราะปัจจัย ถะโหล่ ต่างๆข้างบนนั่นเอง


ทั้งนี้  ถ้าก่อนสนามมารธอนเป้าหมาย  คุณวางแผนจะไปลงฮาล์ฟ  
เพื่อเอาผลเวลามาเข้าสูตรคำนวณ  คุณจะลงฮาล์ฟติดกับมาราธอนไม่ได้  
เช่นเพียง สัปดาห์ ก่อนมาราธอน   เพราะมันใกล้เกินไป   ถ้าทำเช่นนี้  
บอกได้เลยว่าคุณจะได้ผลมาราธอนที่แย่กว่านี้มาก

ข้อกำหนดระบุว่าให้คุณวิ่งทดสอบได้ก่อน เพียง  –  สัปดาห์เท่านั้น   
ไม่เร็วกว่านี้

และที่จะอ้างอิงเอา  P.R. เก่า (Personal  Record)  
ที่คุณสามารถทำระยะฮาล์ฟมาตั้ง   ปีที่แล้วมาคำนวณก็ไม่ได้ด้วย   
มันนานเกินไป   เพราะปัจจุบันร่างกายคุณไม่ใช่ระดับเดิมแล้ว   
ต้องอยู่ในระดับกระแสปัจจุบันด้วย


จะเห็นว่า   ข้อจำกัดที่ทำให้ผลทำนายไม่แม่นยำก็มีไม่น้อย   
ซึ่งก็คือเหตุผลที่ผู้วิ่งจะอธิบายตัวเองได้  ว่าทำไมถึงวิ่งได้เวลาน่าเกลียด
ขนาดนี้ ผ่านการสรุปบทเรียนด้วยตัวของคุณเองสรุปว่าเราสามารถเขียนเป็นสมการสูตรทำนายผลมาราธอนได้ดังนี้

สูตรที่ 1)     (HX2)  (12 – 13 นาที M
สูตรที่ 2)     (HX2)  (20 – 22 นาที M

ขอให้โชคดีในการวิ่งมาราธอนทุกท่าน


03.25  น.     
26  มกราคม  2555     
นครสวรรค์
 

26 มกราคม 2555


พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)